-
Goed Gevoel - Logo
gezondheid/psycho
Goed Gevoel

Nieuw bewijs: "Nachtwerk verhoogt risico op kanker"

© Thinkstock.

Het draaien van nachtdiensten verhoogt wel degelijk de kans op borstkanker. Eerder werd gedacht dat hiervan pas na langere tijd sprake is. Een nieuwe studie wijst echter uit dat vrouwen die langer dan 4,5 jaar nachtdiensten doen en in die periode nog niet zwanger waren, een verhoogd risico lopen.

Dat blijkt uit een case-controlstudie die professor Florence Menegaux en haar team in Frankrijk hebben verricht.

Door eerder onderzoek werd 's nachts werken al ingeschat als 'waarschijnlijk carcinogeen' of waarschijnlijk kankerverwekkend, maar dat was voornamelijk op basis van proefdierexperimenten. Voor mensen was er slechts zeer beperkt bewijs, zo meldt MedischContact.nl dat bericht over de studie die gepubliceerd is in het International Journal of Cancer.

Onderzoek
Voor het onderzoek werden 1.232 vrouwen met borstkanker geïnterviewd met behulp van een gestandaardiseerde vragenlijst. Een controlegroep van 1.317 vrouwen kreeg dezelfde vragenlijst voorgelegd. Er werd gevraagd naar het werkverleden en nachtarbeid, maar ook naar zwangerschappen en medische gegevens.

Van de 311 vrouwen die ooit 's nachts gewerkt hadden, hadden 164 borstkanker en 147 niet, maar dat verschil was niet significant. Bij nachtwerk langer dan 4,5 jaar was er echter wel een duidelijke associatie met borstkanker. Bij vrouwen die meer dan vier jaar nachtdiensten draaiden voor hun eerste zwangerschap, verdubbelde namelijk het risico op borstkanker.

Dat is een veel kortere periode dan tot nu toe werd gedacht. Eerdere studies toonden pas een verband aan na twintig tot dertig jaar nachtdienst.

Verklaring
Een mogelijke verklaring is dat zwangerschap en lactatie tot differentiatie van borstweefsel leiden. Voor de eerste zwangerschap zou het weefsel dus bijzonder gevoelig zijn voor de mogelijk kankerverwekkende invloeden van een verstoord biologisch ritme. Een kanttekening hierbij is dat het in het onderzoek slechts om betrekkelijk kleine aantallen gaat.

(Bewerkt door: Lien Buyck)
23/06/12 16u39
mailIcon print | | Meer bookmarks |

Deel jouw mening

met alle Goed Gevoel-lezeressen

 
Happy-Summer

Test jezelf! Pagina 1 van 4

Heb jij overzicht over je financien? Hoe gevoelig ben jij voor heimwee? Hoe goed gaan jullie om met geld? Wat is jouw sleutel tot succes? Ben jij een goede vriendin? Welk type moeder ben jij? Welk type ben jij? Hoe verdraagzaam ben jij? Hoe hoog is jouw seksquotint? Hoe ga jij om met relatievalkuilen? Hoe gezond maak jij ruzie? Wat voor schoonmoeder heb jij? Hoe sterk lijkt jouw partner op jouw vader? Hoe gemakkelijk ben jij op te winden? Wat voor minnaar ben jij?
| 1 | 2 | 3 | 4 |