-
Goed Gevoel - Logo
gezondheid/psycho
Goed Gevoel

28 procent heeft meestal of altijd stress op het werk

Deze maand lanceert de FOD Werkgelegenheid een campagne om het grote publiek bewust te maken van de noodzaak om actie te ondernemen tegen psychosociale risico's. Het gaat daarbij om zaken als stress, geweld en ongewenst gedrag op het werk, die de fysieke en mentale gezondheid van een werknemer kunnen bedreigen.

De eerste schooldag is voor vele werknemers ook de start van een nieuw werkjaar. De meeste mensen gaan graag naar het werk, maar sommigen trekken dagelijks met lood in de schoenen naar de werkstek omdat ze het slachtoffer zijn van psychosociale risico's, stelde minister van Werk Monica De Coninck vandaag bij de voorstelling van de campagne.

Groot probleem
Een nationale enquête geeft aan hoe het gesteld is met de omvang van het fenomeen in ons land. Daaruit blijkt dat 28 procent van de werknemers meestal of altijd te maken heeft met stress op het werk. Dertien procent van de respondenten verklaarde de voorbije maand te lijden te hebben gehad onder verbaal geweld, terwijl zeven procent moest afrekenen met bedreigingen of vernederend gedrag. Tijdens het voorbije jaar kreeg negen procent naar eigen zeggen te maken met intimidatie of pesterijen en drie procent met fysiek geweld.

Gevolgen
Psychosociale risico's zijn niet alleen nefast voor de werknemer, maar ook voor de werkgever en voor de omgeving van het slachtoffer. Ze kunnen bijvoorbeeld leiden tot migraine, slaapstoornissen en depressie voor de betrokkene, terwijl de productiviteit en de kwaliteit van het geleverde werk erop achteruit kunnen gaan.

Hulp
Om de problematiek bespreekbaar te maken, loopt in september een campagne voor het grote publiek. Doel is werkgevers en werknemers te sensibiliseren, maar ook mensen met problemen ertoe aan te zetten te praten. De campagne bestaat uit twee tv-spots, folders en affiches, en wordt ondersteund door een website. Volgend jaar wordt nog een praktische gids ontwikkeld voor werkgevers, personeelsvertegenwoordigers, de hiërarchie, enzovoort.

Nieuwe wet
Binnenkort hoopt minister De Coninck groen licht te krijgen voor een verruiming van de antipestwet. Bedoeling is meer mogelijkheden te creëren om bepaalde problemen meer informeel uit de wereld te helpen. Voor de aanpassing was een vraag vanuit het parlement gekomen. Daarbij moest ook rekening worden gehouden met een advies van de Nationale Arbeidsraad. Het parlementaire initiatief kwam tot stand na een aantal brutale gevallen van pesten op het werk die de media hadden gehaald.

Klachten
De praktijk toont aan dat het aantal aanvragen om een informele tussenkomst om een probleemsituatie op te lossen, zes tot zeven keer hoger ligt dan het aantal formele klachten. Uit cijfers van de Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk bleek dat van de 4.568 dossiers die vorig jaar werden ingediend, er slechts 673 formele dossiers waren. De Inspectie Welzijn op het Werk kreeg in 2011 590 formele klachten binnen.

(Bewerkt door: Ellen Provoost)
03/09/12 12u47
mailIcon print | | Meer bookmarks |

Deel jouw mening

met alle Goed Gevoel-lezeressen

 
Happy-Summer

Test jezelf! Pagina 1 van 4

Heb jij overzicht over je financien? Hoe gevoelig ben jij voor heimwee? Hoe goed gaan jullie om met geld? Wat is jouw sleutel tot succes? Ben jij een goede vriendin? Welk type moeder ben jij? Welk type ben jij? Hoe verdraagzaam ben jij? Hoe hoog is jouw seksquotint? Hoe ga jij om met relatievalkuilen? Hoe gezond maak jij ruzie? Wat voor schoonmoeder heb jij? Hoe sterk lijkt jouw partner op jouw vader? Hoe gemakkelijk ben jij op te winden? Wat voor minnaar ben jij?
| 1 | 2 | 3 | 4 |