-
Goed Gevoel - Logo
gezondheid/psycho
Goed Gevoel

Dit is de reden waarom Belgen liever niet tot 67 werken en Scandinaviërs wel

© thinkstock.

De helft van de Belgische werknemers werkt omdat het móet, maar niet met volle goesting, blijkt een onderzoek van Tempo-Team. En wie niet graag werkt, houdt het ook niet lang vol: amper 1 op 4 werkende Belgen is bereid om te werken tot 67 jaar. Dit in tegenstelling tot de Scandinavische landen die er wel in slagen om hun werknemers langer gemotiveerd aan het werk te houden. Vanwaar dat verschil?

De succesfactoren van de aanpak in de Scandinavische landen zijn gekend: werkplezier stimuleren vanuit de jobinhoud, opleiding en begeleiding op maat en het actief gebruiken van kennis en ervaring van oudere werknemers.

Het onderzoek van Tempo-Team bij 405 werkgevers en 1.210 werknemers stelt echter vast dat onze bedrijven nog te weinig investeren in een actief beleid om oudere werknemers aan het werk te houden. Minder dan 1 op 3 bedrijven past volgens haar werknemers de werkomgeving, -inhoud en eisen aan de leeftijd van de werknemers aan. Minder dan de helft organiseert jaarlijks een loopbaangesprek. "Nochtans werkt veel aandacht besteden aan individueel overleg met werknemers over jobinhoud en verdere loopbaan valoriserend en stimulerend. Er is op dit vlak duidelijk nog ruimte in onze bedrijven," zegt Valérie Denis, CSR advisor van Tempo-Team.

Goesting is alles
Om langer te werken, vragen de werknemers vooral een betere afstemming van het werkritme op hun privéleven (2 op 3) en meer aandacht voor opleiding en begeleiding. Het inleveren van loon voor een minder veeleisende of zware job is vooralsnog taboe (12%), en ook een functie opnemen met minder verantwoordelijkheid is uit den boze (30%).

"De focus van werknemers gaat in ons land erg naar de kwaliteit van het privéleven en te weinig naar het werkplezier. Laat nu net dat laatste een van de belangrijke succesfactoren voor het langer werken in de Scandinavische landen zijn. We stellen in de studie echter wel een mentaliteitsverbetering vast. De millennials tonen een grotere bereidheid om concreet stappen te zetten om langer te werken in vergelijking met de 45-plussers," aldus Valérie Denis.

Meer teamwerk
Ouderen langer laten werken vergt extra inspanningen. Werknemers en werkgevers zijn het erover eens dat het nodig is om extra aandacht te besteden aan een betere samenwerking tussen jong en oud op de werkvloer. Dit door ouderen meer in te zetten van als coach van jongeren. Daarnaast zijn de meest gewenste maatregelen het aanpassen van de jobinhoud van oudere werknemers en een goed evenwicht tussen werk en privéleven mogelijk maken.

Slechts een op drie bedrijven besteedt volgens haar werknemers echter voldoende aandacht aan een goede kennisoverdracht en het uitwisselen van ervaring tussen jong en oud. Bovendien zegt slechts de helft van de werkgevers dat hun organisatie het beste uit teams haalt.

13/12/16 18u00
mailIcon print | | Meer bookmarks |

Deel jouw mening

met alle Goed Gevoel-lezeressen

 

Test jezelf! Pagina 1 van 4

Heb jij overzicht over je financien? Hoe gevoelig ben jij voor heimwee? Hoe goed gaan jullie om met geld? Wat is jouw sleutel tot succes? Ben jij een goede vriendin? Welk type moeder ben jij? Welk type ben jij? Hoe verdraagzaam ben jij? Hoe hoog is jouw seksquotint? Hoe ga jij om met relatievalkuilen? Hoe gezond maak jij ruzie? Wat voor schoonmoeder heb jij? Hoe sterk lijkt jouw partner op jouw vader? Hoe gemakkelijk ben jij op te winden? Wat voor minnaar ben jij?
| 1 | 2 | 3 | 4 |