-
Goed Gevoel - Logo
gezondheid/psycho
Goed Gevoel

Chloor in zwembaden is schadelijk voor kinderen!

Al verscheidene jaren waarschuwen onderzoekers, met professor Alfred Bernard van de afdeling toxicologie van de UCL op kop, voor de toxiciteit van chloramines en andere chloorderivaten die aanwezig zijn in de lucht van zwembaden. Een onderzoek in opdracht van het Brussels Instituut voor Milieubeheer (BIM) bevestigt trouwens zwart op wit het gevaar ervan voor zwemmende baby's en risicokinderen. Vreemd genoeg wordt hier met geen woord over gerept door zwembaduitbaters!
Het commentaar van dokter Eric Mertens, hoofdredacteur van 'Agenda Pediatrie' en medisch directeur van 'Le généraliste': 'Om zwembaden vrij te houden van ziekmakende microben wordt aan het water een ontsmettingsmiddel op basis van chloor toegevoegd. Dit chloorhoudende zuur, een soort van verdund bleekwater zeg maar, is heel zuiverend, goedkoop én makkelijk in het gebruik, maar het heeft ook nadelen. In contact met het organisch materiaal dat afkomstig is van de zwemmers, zoals zweet, huidschilfers, haren, urine en restjes make-up, worden namelijk bijproducten van chloor gevormd die bijzonder giftig zijn. Het meest gevreesde bijproduct is het gas trichloramine, dat zich in de lucht verspreidt en zeer irriterend is voor de bovenste én de diepere luchtwegen. Onderzoek op muizen en vrijwilligers heeft aangetoond dat vanaf een concentratie van 340 microgram trichloramine per kubieke meter lucht de normale longfunctie wordt verstoord. Vanaf 500 microgram treedt zeer duidelijke irritatie op.' In opdracht van het Brussels Instituut voor Milieubeheer werden 365 Brusselse scholieren onderzocht die geregeld zwembaden bezoeken waar de chloraminewaarden schommelen tussen 300 en 500 microgram per kubieke meter lucht - een voor ons land normale en zelfs gunstige situatie, want in veel zwembaden liggen de trichloraminewaarden een stuk hoger. 'De resultaten van het onderzoek tonen aan dat wie geregeld gaat zwemmen, méér risico loopt op de ontwikkeling van astma en longinfecties. Bij kinderen met een familiale voorgeschiedenis van astma stijgt het risico op luchtwegenproblemen zelfs met 60% per honderd uren zwembadbezoek, dat is één uurtje zwemmen per week gedurende twee jaar. Als je weet dat vandaag al 30 tot 35% van de kinderen aanleg heeft voor astma, en dat dit aantal nog blijft stijgen, loont het zeker de moeite om de link tussen zwembadchloor en de astma-epidemie verder te onderzoeken.'' Ook de 'mode' van het babyzwemmen moet in vraag worden gesteld. Het onderzoek toont aan dat baby's jonger dan één jaar die geregeld naar een gechloreerd zwembad gaan, een significant hoger risico lopen op astma, bronchitis, ademhalingsproblemen en eczeem. De longen van baby's zijn immers nog niet volledig uitgegroeid en daardoor extra kwetsbaar voor het giftige gas. Met deze verontrustende resultaten in de hand zijn de onderzoekers bij de overheid gaan pleiten voor strengere normen op de trichloraminewaarden in zwembaden en voor een striktere controle op de naleving van deze normen. Ze vragen ook dat het gebruik van alternatieve ontsmettingsmethoden zoals ozon en koper/zilverelektrolyse zou worden aangemoedigd. ''Totnogtoe schuiven de verschillende bevoegde instanties de hete aardappel echter naar elkaar door. Er zijn immers véél zwembaden en er is weinig geld. In afwachting doen ouders van jonge kinderen en mensen met aanleg voor astma er goed aan de trichloraminewaarden in hun favoriete zwembad op te vragen - een goed beheerder zou die cijfers moeten kunnen geven, en liefst zelfs afficheren. Ook een goed ventilatiesysteem is een must. Slaat de chloorlucht je bij het binnenkomen van een zwembad al in het gezicht, dan kan je maar beter rechtsomkeer maken. 'Het volledige onderzoeksrapport vind je op
http://www.ibgebim.be/nederlands/pdf/Sante/Piscines_rappfinal_dec2003.pdf (voorlopig alleen in het Frans).


Door Annemie T'Seyen
(Goed Gevoel, augustus 2004)

01/01/08 00u01
mailIcon print | | Meer bookmarks |

Deel jouw mening

met alle Goed Gevoel-lezeressen

 
Happy-Summer

Alles over

Test jezelf! Pagina 1 van 1

Hoe vruchtbaar ben jij? Welk type moeder ben jij? Hoe positief voed jij op? Wat voor band heb jij met je huisdier? Hoe vrij laat jij je kind? Hoe sterk voel jij je betrokken bij de school van je kind? Wat is jouw visie op het schoolsysteem? Hoe emotioneel beschikbaar ben jij voor je kind?
| 1 |