1 mama op 2 schaamt zich om publiekelijk de borst te geven

doorRedactieop 17/06/2010

De helft van kersverse moeders vermijdt borstvoeding te geven in openbare plaatsen omdat ze zich dan ongemakkelijk voelen. Dat blijkt uit een recente Britse enquête.

Flesvoeding
Ondanks het feit dat de Britse overheid al jarenlang campagne voert om borstvoeding aanvaardbaar te maken, zeggen vrouwen dat ze zich nog steeds beter voelen wanneer ze hun kind thuis de borst geven. Een enquête bij 3000 vrouwen toonde aan dat ongeveer een kwart van hen borstvoeding in het openbaar vermijdt. Evenveel mama's zullen het enkel doen wanneer ze echt geen alternatief hebben. 25 procent heeft zoveel schrik haar borst in het openbaar te moeten tonen dat ze de melk in een flesje zal geven.

Tegenspreken
Daarnaast blijkt ook dat veel vrouwen moeite hebben met borstvoeding, slechts één op de drie zegt dat dit makkelijk is. Bijna drie op de vier zegt bezorgd te zijn dat haar baby niet genoeg melk krijgt. Ongeveer de helft weet hoe ze haar baby makkelijk moet voeden. Door de tegensprekende adviezen weet één mama op de vier niet hoeveel maanden ze borstvoeding moet geven. Een derde weet niet vanaf wanneer een baby koeienmelk kan verdragen. Gezondheidexperts raden vrouwen aan pasgeboren baby's ongeveer om de twee tot drie uur 20 minuten te voeden. Na een maand of twee kan de frequentie afnemen naar elke drie tot vier uur. (ep)