Alcohol en antibiotica: een verboden combinatie?

doorRedactieop 01/01/2008

Men zegt altijd dat je antibiotica en alcohol niet mag combineren. Waarom niet, en geldt dat ook voor andere geneesmiddelen?

Caroline Steensels, apotheker: 'Alcohol en medicijnen kunnen elkaars werking op drie manieren beïnvloeden. Ten eerste kunnen geneesmiddelen de afbraak van alcohol vertragen. Hierdoor blijft een giftig afbraakproduct van alcohol langer in het lichaam aanwezig. Dit kan leiden tot misselijkheid, hoofdpijn, zweten, een warm en rood gezicht, daling van de bloeddruk, duizeligheid en hartkloppingen. Omgekeerd kan alcohol de afbraak van medicijnen vertragen, waardoor deze langer in het lichaam blijven. Hierdoor worden de werking én bijwerkingen van sommige geneesmiddelen (zoals slaapmiddelen en pijnstillers) versterkt. Verder zijn er nog interacties mogelijk die niets te maken hebben met een vertraagde afbraak. Zo irriteren bepaalde pijnstillers (acetylsalicylzuur, ibuprofen, diclofenac en naproxen) het maagslijmvlies. Ook alcohol werkt sterk in op de maagwand. Als je beide combineert, loop je dus meer kans op maagklachten. Opiatenpijnstillers, die afgeleid zijn van morfine, verdoven net als alcohol de hersenen. Bij gelijktijdig gebruik krijg je dus sneller last van sufheid en een slechte coördinatie. Ook de licht versuffende (bij)werking van bepaalde antidepressiva wordt versterkt door het gebruik van alcohol. 'Drink met mate' geldt dus bij iedere medicamenteuze behandeling, en deze regel geldt nog méér als je verzwakt bent. Alcohol veroorzaakt vasodilatatie: het zet met andere woorden je bloedvaten 'open'. Als je door de één of andere ziekte al wat zwakker bent, kan dit sneller leiden tot een daling van de bloeddruk, hoofdpijn, hartkloppingen of zelfs bewustzijnsverlies.'
'Bij antibiotica stelt het gebruik van alcohol over het algemeen geen groter probleem dan bij andere medicatie. Wel liggen de meeste antibiotica nogal zwaar op de maag, terwijl alcohol ook heel belastend is voor het maagslijmvlies. Ook de lever, die beide producten moet afbreken, wordt zwaar belast bij gelijktijdig gebruik. Alcohol kan wel voor extra problemen zorgen als je preparaten neemt op basis van imidazole. Deze worden voornamelijk voorgeschreven bij bepaalde geslachtsziekten en vaginale infecties (bijvoorbeeld Flagyl(r), Naxogin(r), Tiberal(r) en Fasigyn(r)). De combinatie van deze producten met alcohol veroorzaakt misselijkheid, hoofdpijn en duizeligheid - het zogenaamde disulfirmam-effect. Wellicht zal je apotheker er bij het afleveren van deze geneesmiddelen op wijzen dat je ze niet mag combineren met alcohol. Ook in de bijsluiter staat deze waarschuwing duidelijk vermeld.'

Door Caroline De Ruyck
(Goed Gevoel, april 2006)