Beste vriend, ik maak het uit...

doorRedactieop 18/07/2012

Jarenlang deelden jullie lief en leed, maar ineens lijken jullie maar weinig meer gemeen te hebben of eindigt elk gesprek in ergernis. Heeft het zin om dan nog in je vriendschap te blijven investeren, of kan je ze maar beter stopzetten?

Niets zo belangrijk als enkele goede vrienden om je heen. Ze zorgen voor plezier, gezelschap, steun, advies... Maar van sommige vriendschappen ga je je na een tijd soms afvragen wat je ermee moet aanvangen, omdat jij en je vriend(in) nog maar weinig gemeenschappelijk lijken te hebben, de ander je naar jouw gevoel te veel opeist of omdat je na elke afspraak met een leeg gevoel achterblijft. Het gaat zelfs zo ver dat je je begint af te vragen of het nog wel zin heeft om de vriendschap aan te houden.

Dat je je op een zeker ogenblik vragen begint te stellen over sommige van je vriendschappen is niet abnormaal. Net zoals het op zich niet uitzonderlijk is dat een aantal vrienden na een tijd weer uit je leven verdwijnen. Onderzoek heeft uitgewezen dat dat zelfs vrij frequent gebeurt: om de zeven jaar zou je sociale netwerk zich vanzelf vernieuwen en zou de helft van je vriendenkring vervangen worden door nieuwe kameraden. Hoewel we er graag van uitgaan dat onze huidige vriendschappen voor eeuwig en altijd zijn, is dat dus
meestal niet het geval. Veel vrienden delen je leven maar gedurende een bepaalde tijd. De vrienden van toen je studeerde, een bevriende collega of het leuke buurmeisje... dikwijls verlies je hen uit het oog nadat je afgestudeerd, van job veranderd of verhuisd bent, omdat jullie gemeenschappelijk basis daarmee verdwenen is en jullie levens en interesses toch te ver uit elkaar blijken te liggen.

Dat vriendschappen - ook al waren die ooit heel close - uitdoven, is dus heel normaal en hoeft helemaal niet dramatisch te zijn. Het is zelfs mogelijk dat jullie elkaar na een tijd toch weer terugvinden. Om de draad van een vroegere vriendschap opnieuw op te nemen, is het immers nooit te laat. Het kan best zijn dat je na een pauze van soms jaren toch weer nieuwsgierig wordt naar elkaar en dat je elkaar weer gaat opzoeken, met een hernieuwde vriendschap tot gevolg.

Onvoorwaardelijk?
Hoewel vriendschappen doorgaans een soort van natuurlijke cyclus volgen, draait het soms ook anders uit. De meeste mensen hebben wel een vriend (of meerdere) van wie ze zich afvragen waarom ze moeite en energie in die vriendschap blijven investeren. Gek eigenlijk, als je bedenkt dat we onze vrienden tenslotte wel zelf kiezen. Maar meestal duiken die twijfels pas na een poos op. Ineens gaan we ons ergeren aan het feit dat de ander vaak negatief is, te veel aandacht vraagt of alleen maar over zichzelf praat en zelden informeert naar hoe het met ons gaat, en dat terwijl alles vroeger vanzelf leek te gaan en de vriendschap ons heel wat vreugde bezorgde. Betekent dat dat die vriend(in) dan plots veranderd is? Niet noodzakelijk.

Van vriendschappen wordt vaak gedacht dat ze onvoorwaardelijk zijn, maar niets is minder waar. Bij een vriendschap wil je iets terug voor wat je er zelf in investeert, het is een spel van geven en nemen. En dat is op zich ook goed: dat samenspel houdt een vriendschap in balans, het zorgt ervoor dat je iets voor elkaar betekent en gelijkwaardig bent. Het is pas als die balans uit evenwicht geraakt dat ergernissen ontstaan en zich opstapelen, en dat je gaat twijfelen of jullie vriendschap nog wel de moeite waard is, of het niet beter is de banden gewoon door te knippen.

Hoe verleidelijk het ook is om de schuld in zo'n situatie in de ander zijn schoenen te schuiven, het is toch belangrijk dat je ook even probeert stil te staan bij wat jouw eigen aandeel zou kunnen zijn in jullie veranderde contact. Heb je het gevoel dat de ander veel van je vraagt of energie van je zuigt? Vraag je dan eens af waarom jij dat eigenlijk toelaat. Zit je vriendin al een hele avond tegen je te klagen over haar mislukte relatie of problemen op het werk? Vraag je dan af waarom jij haar haar klagende gang laat gaan. Je kan haar toch ook vijf minuten laten klagen en het gesprek vervolgens een andere richting uit sturen? Je kan toch gerust zeggen: 'Zullen we het nu over iets anders hebben?' Het is typisch menselijk om in moeilijke situaties de schuld bij de ander te willen leggen, maar zo eenvoudig is het meestal niet. Denk er daarom aan dat het niet alleen de ander is die jouw energie steelt, jij staat ook toe dat jouw energie van je weggenomen wordt.

Meer dan een fase
Net zo belangrijk is het om na te gaan of de dingen waar je je aan ergert tijdelijk zijn of er altijd al geweest zijn. Iedereen maakt moeilijke momenten mee, waardoor hij een periode minder beschikbaar is, meer op de steun van z'n vrienden rekent en misschien niet het meest aangename gezelschap is. Vraag je daarom af of het contact tussen jullie beiden sinds kort minder prettig verloopt of altijd zo geweest is. Veel vrouwen zijn van nature zorgzaam, wat een hele mooie en waardevolle eigenschap is, maar wat er ook toe kan leiden dat ze mensen aantrekken voor wie ze kunnen en mogen zorgen. Daar is op zich niets mis mee, want als je dan vrienden ontmoet die zelf minder zorgzaam zijn, kunnen jullie elkaar aanvullen. Maar het kan ook dat er dan misbruik van je gemaakt wordt, dat mensen van je verwachten dat jij alleen maar voor hen klaarstaat, zonder dat ze zelf iets voor jou hoeven te betekenen. Als jij dat ook toelaat, zal de vriendschap na een tijd vanzelf onder druk komen te staan, net omdat jij de ander over je heen laat lopen.

Mensen durven tegen hun vrienden dikwijls te weinig nee te zeggen, uit schrik dat de ander het verkeerd zal opnemen. Maar het is niet de bedoeling dat je je ondergeschikt maakt aan de ander, zo'n vriendschap zal nooit blijven duren. Als je merkt dat je te veel dingen tegen je zin doet, dat er te vaak over je heen gelopen wordt of dat je het gevoel hebt niet gerespecteerd te worden, dan zijn dat alarmbellen die je niet mag negeren. Je kan wel een keer iets tegen je zin doen, maar doe dat dan heel bewust, omdat je het de ander gunt en hem of haar een plezier wil doen. Maar doe het niet omdat je bang bent om nee te zeggen.

Eerlijk duurt het langst
Hadden jullie vroeger een goede band en loopt het enkel de laatste tijd mis? Dan is het natuurlijk de vraag hoe lang je begrip moet blijven tonen. Heeft iemand in het verleden veel voor je betekend, dan zal je doorgaans ook langer geduld kunnen opbrengen. Maar ook dan is het belangrijk dat je je eigen grenzen blijft bewaken en vermijdt dat je zelf ook onder de situatie gaat lijden. Moet je te vaak voor de ander klaarstaan en wordt het je allemaal wat te veel? Durf dat dan aan te geven. Eerlijkheid is een van de belangrijkste bouwstenen van een langdurige vriendschapsrelatie. Het is ook niet omdat jij aangeeft dat het jou momenteel niet zo goed uitkomt, dat je de ander dan sowieso in de kou laat staan. Je kan ook meehelpen om naar een andere oplossing te zoeken, door bijvoorbeeld voor te stellen bij wie je vriend(in) wel terechtkan voor hulp met de kinderen, een gesprek...

Zo wordt jullie vriendschap misschien tijdelijk op pauze gezet, maar hoeven er geen banden verbroken te worden. Door de boot tijdelijk wat af te houden, worden de zaken bovendien vaak wat meer in perspectief gezet, waardoor jullie de oude vriendschap weer meer gaan waarderen en de draad later opgepikt kan worden. We hebben immers de neiging om te veel van onze vriendschappen te verwachten, we willen alles met een vriend(in) kunnen delen. Maar de realiteit is dat je verschillende soorten vrienden hebt: met de een kan je goed praten, met de ander beleef je vooral plezier, met nog een ander deel je een hobby... Door even afstand te nemen ga je vaak duidelijker inzien wat de ander voor je betekent.

Verwateren of breken?
Ben je ervan overtuigd dat het toch beter voor je zou zijn om de vriendschap stop te zetten? De zachtste manier is dan om het contact te laten verwateren, het contact te verminderen zodat het na een tijd vanzelf uitdooft. Zo hou je ook altijd de optie open dat het later toch weer goed komt. Duidelijker is het als je de ander eerlijk vertelt dat je de banden liever wil verbreken, maar dat komt vaak heel kwetsend over, hoe tactisch je het ook aanpakt. De ander kan het gevoel krijgen dat hij of zij niet goed genoeg is, niet leuk genoeg of niet de moeite waard.

Bovendien kan zo'n breuk je zelf ook met heel wat schuldgevoelens opzadelen, en dat is ook de reden waarom we vriendschappen dikwijls (te) lang laten aanslepen. We zijn te bang om in te grijpen, maar door te zwijgen en te slikken vernielen we de vriendschap uiteindelijk toch, met vaak nog veel desastreuzere gevolgen dan wanneer we eerlijk geweest waren. Eerlijk zijn is ook hier dus het beste advies.

Door Lieve Claeys
Goed Gevoel, juni 2012