Daarom huilt je baby

doorRedactieop Invalid date

Wanneer je baby huilt, wil je hem zo snel mogelijk troosten. Maar dan komt het moment waarop een knuffel, verse luier of flesje geen soelaas brengt en de huilbui amper te stoppen lijkt. Je baby wil jou iets duidelijk maken, en wat dat zoal kan zijn, lees je hier.

Uiteraard ken je als ouder je baby het beste en zal je algauw uit het huilgedrag van je kindje kunnen ontcijferen wat er aan de hand is. Door de manier van huilen geeft een baby te kennen
wat er scheelt:

1. Schril, bijna schreeuwerig huilen: Meestal is dit een teken van pijn, bijvoorbeeld door darmkrampjes na het eten. Het kindje snikt kort om adem te halen en schreeuwt dan opnieuw.
Dit huilgedrag gaat vaak gepaardmet het stampen van de beentjes.

2. Zielig of klagerig huilen
: De baby voelt zich eenzaamof ongelukkig; hij klinkt verdrietig maar niet boos. Hij beweegt zijn armpjes en beentjes nauwelijks. Jammert de baby
onophoudelijk en wrijft hij zich in de oogjes of trekt hij aan z'n oortjes, dan is hij moe en wil hij te slapen worden gelegd.

3. Dwingend huilen
: De baby heeft wellicht honger of dorst. Af en toe lijkt het kindje te stoppen met ademhalen, waarna het meteen opnieuw gaat huilen en heftig met armpjes en beentjes tekeergaat.

4. Opbouwend huilen
: Wanneer je baby eerst stilletjes en langzaam, maar daarna steeds luider gaat huilen en ligt te kronkelen in z'n bedje, is de kans groot dat hij vraagt om een schone luier.

5. kreetjes slaken
: Een baby die kreetjes slaakt zonder daarbij te schreeuwen, meestal nogal stil in z'n bedje ligt en pas bij aanraking gaat bewegen, doet dit meestal uit verveling of omdat hij zich daarentegen comfortabel voelt.

Om een goede band met je baby op te bouwen, is een juiste interpretatie van het huilen van je kind onontbeerlijk. Helaas wordt een huilbui door ouders heel vaak - maar uiteraard onbewust - fout ingeschat. Zo voelen de meeste baby's op het einde van de dag de nood om zich even af te reageren en de overtollige opgebouwde energie van zich af te schudden. Dit doen ze door het op een huilen te zetten tijdens het spreekwoordelijke 'huiluurtje. wat in sommige gevallen zelfs tot meerdere uren huilen kan uitlopen. Heel wat ouders gaan op zo'n moment fout reageren: ze willen de baby troosten, pakken hem op of trachten hem tot bedaren te brengen met wat speeltjes of een streepje muziek. De baby wordt hierdoor opnieuw flink gestimuleerd, terwijl hij eigenlijk enkel met rust wil gelaten worden. En zo komt je kindje in een vicieuze cirkel terecht: het raakt oververmoeid, komt niet meer tot rust en gaat nog meer huilen.


TIPS VOOR HET HUILUURTJE
-Heeft je baby dagelijks een huiluurtje en lijkt hij daarbij ontroostbaar, dan kan het helpen om de baby bij je te nemen in een draagdoek of er tussen twee voedingen in even mee te gaan wandelen in de kinderwagen. Beperk dit echter tot één keer per dag.

-Blijf steeds rustig met je baby. Ga er nooit mee schudden; dit kan onherstelbare hersenschade berokkenen.

-Het is normaal dat het huilgedrag van je baby verergert voor het verbetert bij een nieuwe aanpak van zijn huilgedrag. Sta elkaar als gezinsleden voldoende bij.

-Is de situatie amper houdbaar en krijg je jouw baby echt niet tot bedaren, dan kan je steeds, 24 op 24u, de wachtdienst pediatrie van het ziekenhuis bellen voor advies.


ZO KOMT JE BABY TOT RUST

Zoek een regelmaat waar je je als ouder goed bij voelt en houd deze aan:

- opstaan
- borstvoeding/fles geven
- spelen/knuffelen (kort of lang, afhankelijk van de leeftijd van je baby)
- baby alleen laten spelen in de box of op de speelmat
- slapen (in een eigen bedje)

-Vermijd een teveel aan prikkels door televisie, radio of een mobieltje
tijdens slaapmomenten.

-Leg je baby bij de eerste tekenen van vermoeidheid wakker in bed. Het is moeilijker je baby te slapen te leggen wanneer hij al oververmoeid is. Let hierbij op signalen als gapen, in de oogjes wrijven, bleek worden, drukker zijn, zeuren of wegkijken.

-Laat je baby nooit op de arm, schoot, op de speelmat of in de speelbox inslapen, maar leg hem meteen in zijn eigen bedje.

-Laat spelmomenten steeds op dezelfde plaats gebeuren: in de box,
op schoot of op de speelmat.

-Leg je baby steeds op dezelfde manier in zijn bedje:
- op de rug
- niet te hoog in het bedje maar met de voetjes dichter tegen het voeteneinde
- tot en met de schouders onder het lakentje/deken
- stop het laken stevig vast onder de matras
- leg geen speelgoed in het bedje en hang geen mobieltje erboven;
een kleine knuffel mag dan weer wel
- regel de temperatuur op de slaapkamper op maximaal 18°C

-Accepteer huilen als een manier waarop je baby op eigen kracht in slaap tracht te vallen.

-Huilt je baby in zijn bedje, haal hem er dan niet meteen uit of ga er niet onmiddellijk bij staan om hem te troosten. Geef je baby de tijd om rustig te worden en bouw dit op tot zo'n 30 minuten (d.m.v. een kookwekkertje).

-Laat minstens twee uur en maximaal vier uur tussen twee voedingen, te rekenen vanaf het begin van de vorige voeding - bij baby's van twee maanden of ouder mag je eventueel zes uur tussen twee voedingen laten.


Door Nathalie Vandecasteele, uit Goed Gevoel april 2010