De drie gouden tips van de timemanager en de relatietherapeute (2)

doorRedactieop 28/09/2011

Tim Christiaens, timemanager, geeft ons drie elementaire, cruciale tips voor méér tijd.

1. Weet waar je naartoe wil
'Iedereen heeft het oh zo druk, althans dat horen we vaak. Maar wanneer je mensen op straat zou vragen waar ze naartoe willen met hun leven, zou meer dan de helft je verstomd aankijken. Bovendien blijkt ook uit wetenschappelijk onderzoek dat mensen weinig nadenken over de doelen in hun leven. Nochtans is het essentieel om te weten waar je naartoe wil. Wat wil je het komende jaar bereiken? Waar wil je over vijf jaar staan? Weet je dat niet, dan verlies je enorm veel tijd. Tracht je doelen te vertalen in concrete doelstellingen.

We leren onze cursisten hun doelstellingen af te toetsen aan het zogenaamde SMART-model: je doel moet Specifiek, Meetbaar, Aanvaardbaar, Realiseerbaar en Tijds-gebonden zijn. Zeg dus niet zomaar 'Ik wil meer gaan sporten', maar wel 'Ik wil iedere donderdag een uur lang gaan zwemmen'. Het lijkt eenvoudig, maar dat is het zeker niet. Het kan helpen om een en ander op papier te zetten.'

2. Leer delegeren
'Op het werk, maar ook thuis zijn we meester in het vervullen van verschillende rollen. Naast professionele medewerker zijn we ook ouder, partner en staan we in voor het poetswerk, de strijk, het bereiden van maaltijden, het tuinonderhoud... En dan vergeten we nog het verenigingsleven: heel wat mensen spenderen wekelijks enkele uren aan het bestuur van de sportclub of de ouderraad. Stel eens een lijstje op en bereken hoeveel tijd je aan iedere rol besteedt. Mensen schrikken vaak als blijkt dat het bestuur van de tennisclub hen wekelijks algauw twaalf uur kost.

Wil je tijd winnen, dan moet je keuzes maken. Schrappen is natuurlijk de eenvoudigste manier, maar je kan ook delegeren of dingen uitbesteden. Moet je je huis écht zelf poetsen als je - voorlopig toch nog - gebruik kan maken van dienstencheques? Ook op je werk heb je een aantal keuzes: niemand verplicht je immers om te blijven waar je bent. Ga je niet akkoord met de taken die van je verwacht worden? Geef duidelijk je grenzen aan en zeg eens wat vaker neen.'

3. Leve smartphones
'Hoewel we vaak denken alles te kunnen onthouden, toont wetenschappelijk onderzoek aan dat dat simpelweg niet mogelijk is. Om overeind te blijven hebben we een degelijk informatiesysteem nodig waarop we blindelings kunnen vertrouwen, zodat we met een leeg hoofd door het leven kunnen gaan. Gedaan met 's nachts wakker schieten en noteren wat je de volgende dag zeker nog moet doen. Een smartphone is een goed voorbeeld van zo'n informatiesysteem: je kan hem als agenda gebruiken, maar ook om je e-mails te controleren en om op het internet te surfen. Ideaal om voor je in de auto stapt nog snel even op te snorren waar de files staan.

Natuurlijk heeft zo'n toestel ook nadelen. Voortdurend met je gsm-toestel in de weer zijn, valt over het algemeen niet in de smaak bij anderen en brengt stress met zich mee. Verder ben ik een enorme voorstander van één centrale agenda waarin je zowel je professionele als je persoonlijke afspraken bijhoudt. Privé en werk zullen in de toekomst immers meer en meer in elkaar overvloeien, waarbij flexibiliteit van de werkgever en werknemer centraal zal staan.'


Annet Lampe, relatietherapeute, geeft ons drie elementaire, cruciale tips voor een geslaagde relatie.

1. Praat met elkaar

'Een relatie is een unieke wisselwerking tussen twee individuen. Het is belangrijk om met elkaar te blijven praten. Bespreek ook jullie boosheid, twijfels en frustraties met elkaar: dat zijn heel normale gevoelens in een relatie, waar we vaak moeilijk over kunnen praten. Zeg wat er je op de lever ligt, inslikken is écht ziekmakend.

Uit onderzoek blijkt trouwens dat koppels die over onprettige gevoelens praten het langst bij elkaar blijven. Praten over gevoelens is niet voor iedereen even vanzelfsprekend maar maak er toch een punt van. Maak desnoods afspraken over wanneer jullie met elkaar praten of schrijf naar elkaar. Zeg je partner ook wanneer je met rust gelaten wil worden, maar bied dan wel een alternatief. Zeg bijvoorbeeld: 'Ik wil nu even alleen zijn, maar vanavond drinken we samen een glaasje wijn en maken we tijd voor elkaar'.'

2. Ga om met verschillen
'Jullie vormen dan wel een koppel, maar zijn nog steeds twee mensen met verschillende behoeften, belangen en gewoonten. Toch valt het ons zwaar om met die verschillen om te gaan. Want wat als je partner er verschillende opvattingen over de opvoeding van de kinderen, vakantie, geld of tijd op nahoudt? En ook kleinere zaken zoals slapen met de ramen open of dicht vormen vaak een bron van ergernis. Tracht over zo'n zaken een dialoog te voeren in plaats van te discussiëren.

Vaak hebben we de neiging om ons gelijk te willen halen en de ander te bestrijden met allerhande argumenten. Je probeert de andere gelijk te maken aan jezelf. Dat doe je beter niet, want zo verval je in een machtsstrijd. Luister naar wat je partner wil en probeer tot een compromis te komen. Hou jij van strandvakanties terwijl je man met de tent wil rondtrekken? Misschien kunnen jullie dit jaar van zon, zee en strand genieten en volgend jaar op avontuur gaan? Of met een vriend of vriendin op vakantie gaan? Aanvaard ook dat jullie mogelijk een andere behoefte aan contact met elkaar hebben.'

'Je bent zélf verantwoordelijk voor je eigen behoeften. Krijg je niet wat je verlangt? De uitdaging is dan om op eigen benen te gaan staan en op zoek te gaan naar waar je groeikansen liggen. Je kan niet zomaar van je partner verwachten dat die er altijd is als jij dat wil. Deel je verhaal ook met anderen, anders komt er te veel gewicht op je relatie te liggen. In het begin van een relatie lijk je met z'n tweeën op twee benen te staan, maar de uitdaging is om als partner ook op eigen benen te staan.'

3. Maak van je verwijt een verzoek
'Ben je boos, dan is het erg makkelijk om in verwijten te vervallen. 'Jij laat altijd je sokken op de grond slingeren' is wellicht een herkenbaar voorbeeld. Het zit er bij velen ingebakken om 'jij' te zeggen. Ook 'altijd' en 'nooit' zijn typische verwijtmakers. Helaas hebben zulke boodschappen zelden het gewenste effect. Wil je tot de ander doordringen dan doe je er goed aan om te zeggen wat je merkt en voelt. Zeg de andere ook wat je wil.

Zeg dus liever 'Ik merk dat je sokken op de grond liggen en stoor me daaraan. Kan je ze even in de wasmand gooien.' Zo maak je van je verwijt een verzoek en is de kans dat je partner je hoort veel groter, zeker als je benadrukt dat het je veel plezier zou doen. Door minder vaak stereotiep te communiceren, krijg je ook minder stereotiepe antwoorden.'

Door Lynn Guillaume
Goed Gevoel, september 2011