Depressie komt vaak voor bij hartfalen

doorRedactieop 04/06/2008

Depressie komt veel vaker voor bij patiënten met hartfalen dan bij de algemene bevolking. Terwijl bij die laatste groep 5 tot 10 procent kampt met depressie, kan dat bij patiënten met hartfalen oplopen tot 70 procent, zo schrijft De Huisarts.

Chronische ziekten
Depressie komt voor bij 5 tot 10 procent van de algemene bevolking. "Maar bij patiënten met hartfalen bereikt men cijfers van 11 tot 25 procent in de ambulant behandelde groep en 35 tot 70 procent in de ziekenhuispopulatie", zo luidt het. Een verhoogde prevalentie van depressie bij chronische zieken is een veel voorkomend fenomeen, verklaard door de afgenomen levenskwaliteit.

Verhoogde mortaliteit
"Bij patiënten met depressie vindt men toegenomen waarden van pro-inflammatoire cytokines en afgenomen waarden van hun anti-inflammatoire tegenhangers; ook activering van de plaatjesaggregatie en de bloedstolling komen voor. Dit kan tenminste gedeeltelijk verklaren waarom depressie bij patiënten met hartfalen gepaard gaat met een verhoogde mortaliteit ten opzichte van patiënten met hartfalen zonder depressie."

Antidepressiva
Het instellen van een antidepressivum brengt bovendien iets meer moeilijkheden met zich mee bij een patiënt met hartfalen. Zo hebben bepaalde antidepressiva nogal wat cardiale bijwerkingen. De patiënt moet in elk geval nauwlettend gevolgd worden. "Of medicatie en psychiatrische behandelingen de ongunstige weerslag van depressie op de prognose van hartfalen kunnen tenietdoen, is onbekend", aldus De Huisarts. (belga/gb)