Eén op de vier vrouwen wordt geslagen tijdens zwangerschap

doorRedactieop 07/12/2011

Op 25 november gaf de 'Internationale Dag voor de Eliminatie van Geweld tegen Vrouwen' het startschot van de '16 Dagen van Activisme Tegen Geweld op Vrouwen'. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is dat een ideaal moment om 16 feiten over het fysieke en seksuele geweld op vrouwen op een rijtje te zetten.

Feit 1: Tot 70 procent van de vrouwen wordt op een bepaald moment in haar leven het slachtoffer van fysiek of seksueel partnergeweld
De Wereldgezondheidsorganisatie bestudeerde in verschillende landen de gezondheid en het huiselijk geweld ten opzichte van vrouwen en stelde vast dat partnergeweld een wijdverspreid fenomeen is. Gemiddeld rapporteerden de landen een aantal tussen 29 en 62 procent. De uitersten zijn Japan (15 procent)  en Ethiopië en Peru (70 procent).

Feit 2: Geweld op vrouwen is voorspelbaar én te voorkomen
Door de sociale, culturele, juridische en economische factoren die een invloed hebben op geweld te identificeren, is het mogelijk om gevallen te voorspellen én te voorkomen. Zo kan de kern van het probleem bijvoorbeeld aangepakt worden door op te treden tegen overmatig alcoholgebruik of kinderen op school al bewust te maken van het probleem.

Feit 3: Geweld op vrouwen kan hun gezondheid en welzijn schaden
Vrouwen die lijden onder partnergeweld, krijgen op lange termijn sowieso te maken met gezondheidsproblemen.

Mentale gezondheidsproblemen zijn bijvoorbeeld depressies, post-traumatische stress, angst, zelfmoordpogingen en druggebruik, terwijl het bij de fysieke gevolgen gaat om verwondingen, chronische pijn en lichamelijke beperkingen.

Daarnaast kan geweld ook leiden tot ongewenste zwangerschappen, gynaecologische problemen en verplichte abortussen.

Feit 4: Geweld op vrouwen kan de gezondheid en het welzijn van hun kinderen schaden
Getuige zijn van partnergeweld kan de normale ontwikkeling van de kinderen in het gezin ernstig verstoren. Studies toonden aan dat kinderen die blootgesteld worden aan geweld tussen hun ouders, meer kans hebben op sociale, emotionele, gedrags- en gezondheidsproblemen.

Feit 5: Geweld op vrouwen verhoogt de kans op een HIV-besmetting

Een recente Zuid-Afrikaanse studie toonde aan dat jonge vrouwen die het slachtoffer werden van partnergeweld of in sterke mate ongelijk behandeld werden door mannen, 51 procent meer kans hadden om binnen de twee jaar besmet te worden met HIV.

Feit 6: Geweld op vrouwen is een obstakel in het bereiken van de Milleniumdoelstellingen
In het tussentijdse verslag uit 2010 werd duidelijk dat het doen dalen van de kindersterfte (doelstelling 4) en moedersterfte (doelstelling 5) erg traag verloopt. Dat is grotendeels toe te schrijven aan het geweld op vrouwen, want wereldwijd krijgt ongeveer één op de vier vrouwen tijdens haar zwangerschap af te rekenen met partnergeweld.

Dat verhoogt het risico op een miskraam, vroeggeboorte en foetale nood (te weinig zuurstof bij de geboorte) en kan worden gerelateerd aan een laag geboortegewicht.

Feit 7: Geweld op vrouwen beïnvloedt de economische ontwikkeling
In de Verenigde Staten schat men de kosten van partnergeweld jaarlijks op 5,8 biljoen dollar (4,3 biljoen euro). Dat omvat zowel de directe kosten, zoals medische behandelingen, als indirecte kosten, zoals een verloren productiviteit.

Feit 8: Mannen die als kind mishandeld werden, hebben drie tot vier keer meer kans om partnergeweld te begaan
Uit studies blijkt dat mannen die als kind blootgesteld worden aan geweld, drie of vier keer meer kans hebben om later hun eigen vrouw te mishandelen.

Feit 9: Het overmatig gebruik van alchol door mannen verhoogt de kans op partnergeweld

Wetenschappelijke onderzoeken in zowel arme als rijke landen tonen aan dat mannen die te veel alcohol drinken 1,6 tot 4,8 keer meer geneigd zijn om partnergeweld te begaan.

Feit 10: Seksueel geweld komt vaak voor bij gewapende conflicten
In tijden van oorlog zorgt de afbraak van sociale structuren, families en gemeenschappen ervoor dat vrouwen kwetsbaarder zijn voor seksueel geweld.

Aan de ene kant worden verkrachtingen gebruikt als oorlogstactiek, want zo brutaliseert en vernedert men de burgers, inclusief mannen. Aan de andere kant is er ook sprake van seksuele uitbuiting. Zo geven vrouwen bijvoorbeeld toe aan seksueel misbruik om voedingsmiddelen en andere basisbehoeftes te verkrijgen.
 
Feit 11: Financiële steun en het aanleren van bepaalde vaardigheden kunnen geweld op vrouwen voorkomen
In Zuid-Afrika is er een succesvol programma, dat zich richt op vrouwen in arme gezinnen uit landelijke gebieden. Zij combineren financiële steun met de bewustmaking van mannen en vrouwen over HIV, culturele waarden, communicatie en partnergeweld. Twee jaar na afloop van het programma, was het aantal gevallen van partnergeweld met 55 procent gedaald.

Feit 12: Bewustmakende lessen op school kunnen geweld op afspraakjes voorkomen
'Safe Dates' is een initiatief van scholen en gemeenschappen uit de Verenigde Staten, gericht op 13- tot 15-jarige meisjes en jongens. Zij leren op jonge leeftijd over gendernormen en gelijkheid, voor de stereotypes zich kunnen ontwikkelen.

Uit een evaluatie bleek dat de deelnemers minder psychologisch en fysiek geweld ten opzichte van hun huidige dating partner rapporteerden, zowel één maand als vier jaar na afloop van het project.

Feit 13: Jongens en mannen betrekken in de strijd tegen geweld op vrouwen en voor gelijkheid heeft positieve effecten
Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat de schadelijke, mannelijke normen en de aanvaarding van geweld als sociale norm twee van de kernoorzaken van het geweld op vrouwen zijn. Zo tonen enquêtes aan dat mannen met een sterkere visie op mannelijkheid ook vaker geweld gebruiken tegen hun partner.

Feit 14: De Wereldgezondheidsorganisatie geeft advies over het gebruik van programma's om geweld te voorkomen
In samenwerking met haar partners heeft de Wereldgezondheidsorganisatie een handleiding ontwikkeld, 'Preventing intimate partner and sexual violence against women: taking action and generating evidence'. Daarin vind je informative over de bestaande risico's en programma's die het geweld kunnen voorkomen

Feit 15: De Wereldgezondheidsorganisatie helpt gezondheidswerkers omgaan met slachtoffers van seksueel geweld
De online cursus 'Clinical management of rape and Guidelines for medico-legal care for victims of sexual violence' leert gezondheidswerkers omgaan met slachtoffers van seksueel geweld.

Feit 16: De Wereldgezondheidsorganisatie steunt onderzoek dat seksueel geweld wil begrijpen én voorkomen

Geweld op vrouwen wordt gezien als een groot gezondheids- en mensenrechtenprobleem, maar een gebrek aan betrouwbare data op de oorzaken, verspreiding en gevolgen van het probleem vertraagt de zoektocht naar oplossingen. Daarom riep de Wereldgezondheidsorganisatie het rapport 'WHO multi-country study on women's health and domestic violence against women' in het leven.

Voor meer informatie over geweld op vrouwen en de genomen initiatieven kan je terecht op de website van de Wereldgezondheidsorganisatie. (lbs)