Het voordeel van kletterende ruzies met je moeder

doorRedactieop 27/12/2011

Het leven als tiener is niet gemakkelijk... ook niet voor de ouders. Niets is goed genoeg, de humeuren schommelen tussen het absolute vriespunt en het kookpunt (liefst op enkele minuten tijd) met eindeloze discussies, tranen en slaande deuren tot gevolg. Maar er is ook een voordeel aan: tieners die zich niet gemakkelijk gewonnen geven in een ruzie met mama- of papalief zijn veel weerbaarder tegen de verleidingen van drugs en alcohol en weerstaan de peer pressure gemakkelijker. Dat bleek uit een Amerikaans doctoraatsonderzoek van de klinisch psychologe Joanna Marie Chango.

De relatie tussen ouders en kinderen is er niet alleen een van goede gewoontes en manieren aanleren en op eigen benen leren staan, het is ook een training in sociale vaardigheden. Hoe je met je ouders praat, hoe zij omgaan met hun vrienden en hoe jullie ruziekmaken bepaalt hoe jij relaties zal aangaan met anderen.

Gesprekken gevolgd
Voor de studie werden 157 adolescenten gevolgd. Op 13-jarige leeftijd werden de interacties met hun moeder geobserveerd door middel van gesprekken.

 In een gesprek werd gepraat over de punten op school en hulp in het huishouden, waarin genoteerd werd hoe vaak het kind zich gewonnen gaf zonder overtuigd te zijn. In een tweede gesprek vroegen de kinderen om raad aan de moeder, en werd genoteerd hoe warm, positief en ondersteunend ze zich gedroeg.

Hypothetische situaties
Op 15- en 16-jarige leeftijd, kregen de tieners een reeks hypothetische situaties voorgeschoteld door de onderzoeker. Hoe minder steun van de moeder en hoe gemakkelijker ze zich gewonnen geven in discussies, hoe gemakkelijker ze zich lieten beïnvloeden door het drugs- en alcoholgebruik van hun leeftijdgenoten.

Wie zich verzet tegen zijn of haar moeder, werd minder beïnvloed. Het is hierbij belangrijk dat de tiener kalm blijft en met redelijke argumenten redeneert en argumenteert. Het effect verzwakt bij tieners die zich al roepend of zeurend verzetten tegen de moeder.

Thuistraining
"Kinderen moet leren voor zichzelf opkomen en waar kunnen ze dat eerst beter proberen dan tegen hun ouders?", aldus de psychologe. "Wat ze thuis leren, nemen ze mee naar interacties met vrienden en leeftijdsgenoten." Met andere woorden: wie thuis durft opstaan tegen de ouders, zal zich ook eerder durven verzetten tegen zijn vrienden.

"Buigen is ook plooien"
Ouders willen misschien wel dat kinderen zich gemakkelijk buigen naar hun wensen en opvattingen, maar daarmee kan je net problemen creëren. "Als je je kinderen leert te luisteren naar wat jij zegt, zonder rekening te houden met wat ze zelf willen, dan leer je ze ook om te luisteren naar anderen zonder er over na te denken."

Gesprekken
Als ouder is het niet altijd gemakkelijk om de controle los te laten, maar dat moet als je wil dat je kinderen onafhankelijk kunnen denken en op eigen benen leren staan. Om de gesprekken open te trekken, stel je ze bij voorkeur open vragen. Dus niet: 'Was het leuk op school?' maar 'Wat heb je vandaag gedaan opschool?' waarbij je ze aanmoedigt om uit te drukken wat ze willen, voelen en (belangrijk) waarom ze dat willen. (edp)