Hoe lieve (b)engeltjes kleine tirannen zijn geworden

doorRedactieop 11/07/2011

Kinderen worden steeds gewelddadiger ten opzichte van hun ouders wanneer ze hun zin niet krijgen. De 'kleine tirannen' durven zowel in de peutertuin, op school als thuis wel eens een pak slaag uitdelen aan wie hun eigen willetje in de weg staat.

Experts wijten de groeiende gewelddadigheid bij kinderen aan het gebrek aan autoriteit en aan het feit dat ook de grenzen aan het ouderlijke gezag steeds dunner worden. De rechten van het kind torenen boven de rechten van het ouderlijke gezag uit, en dat zorgt voor problemen.

Steeds jonger
Dokter/psycholoog Aric Sigman beklemtoont dat de leeftijd waarop kinderen zich tegen het gezag van hun ouders verzetten steeds lager ligt. "De leeftijd waarop kinderen zich onrespectvol opstellen tegenover leraren is gedaald tot op het niveau van de crèche".

"Oudermisbruik neemt almaar grote proporties aan", gaat Sigman verder. "Vooral het gebrek aan duidelijke grenzen en de minder strenge opvoeding lijkt hiervan aan de basis te liggen. Het is een extreem gevolg van een verwende generatie kinderen die effectief lichamelijk geweld tegen hun ouders gebruiken, in het bijzonder tegenover moeders".

Gebrek aan respect
Dr. Sigman analyseerde een aantal studies, observaties van psychologen en politierapporten in Groot-Brittannië, de Verenigde Staten en Nieuw-Zeeland. "Jonge kinderen, ook meisjes, slaan hun moeder en gooien hen zelfs van de trap", constateert hij. "De moeders in kwestie zijn vaak te beschaamd om hulp te zoeken. Het is een fenomeen dat weinig bekend is en waar nog steeds een taboe op rust".

Cijfers liegen niet
Eén van de studies toont bovendien aan dat in zowat 82 procent van de gevallen van oudermisbruik de moeder het slachtoffer is. Naar schatting 11 procent van de kinderen misbruikt hun ouders dan weer psychologisch. In Groot Brittannië worden bovendien elke dag 15 kinderen tussen de vier en zes jaar van school gebannen omdat ze hun leraren aanvielen. De cijfers zijn onthutsend.

Regels stellen
Dokter William Shanahan helpt ouders die de controle over hun kroost kwijt zijn. "We hebben te maken met een generatie ouders die kinderen geen basisregels meer opleggen", concludeert hij.

"Er is een gebrek aan respect en een verloedering van de normen, waardoor enige vorm van discipline onmogelijk wordt. Ouders moeten hun kinderen durven berispen en concrete, duidelijke regels stellen om dit soort problemen in de toekomst aan banden te leggen". (id)