Huwelijk is gezond zolang het duurt

doorRedactieop 15/12/2009

Een huwelijk maakt een mens gelukkiger. Depressieve en angstige gevoelens krijgen volgens wetenschappers minder kans. Anders is het als een relatie eindigt, dan steken deze mentale problemen wel de kop op. Een internationale studie, in samenwerking met de Wereldgezondheidsorganisatie, toont dat aan.

Depressie

De studie werd uitgevoerd in 15 verschillende landen door de Nieuw Zeelandse Universiteit. Wereldwijd blijkt dat een huwelijk, dat eindigt door scheiding of overlijden, mentale problemen kunnen bezorgen. Vrouwen zouden daarbij sneller hun heil zoeken bij drugs, geneesmiddelen of alcohol, mannen neigen eerder depressief te worden.

Niet gehuwden

"Het is voor het eerst dat de effecten wereldwijd worden vastgesteld", vertelt onderzoeker Kate Scott. "Bovendien stelden we vast dat getrouwden, in vergelijking met niet-getrouwden, mentaal gezonder bleken. Dit geldt voor beide geslachten, niet enkel voor vrouwen, zoals eerdere studies beweerden".

Man
Zo tonen de resultaten aan dat de kans op een depressie tijdens een eerste huwelijk sterker afneemt bij een man dan een vrouw. Volgens de onderzoekers is dat te wijten aan het traditionele rolmodel. Pas als vrouwen een hogere opleiding genoten, nemen de kansen op depressie af. Getrouwde vrouwen zouden bovendien minder grijpen naar middelen als drugs en alcohol.

Einde
Anders is het wanneer een huwelijk eindigt. De stress en onrust die een eindigend huwelijk meebrengt, treft beide geslachten. Het maakt hen eerder kwetsbaarder voor mentale problemen. De studie werd recent gepubliceerd in the British journal of Psychological Medicine. (lvl)