Mama's machteloos tegen slechte invloed van tv op zonen

doorRedactieop Invalid date

Tienermeisjes die een goeie relatie met hun mama hebben, zijn beter gewapend tegen de stereotiepe seksuele ideeën op televisie. Bij jongens ligt dat echter helemaal anders, want een sterke band maakt hen er net vatbaarder voor.

Dat blijkt uit het onderzoek van Laura Vandenbosch en Steven Eggermont van de de Katholieke Universiteit Leuven. Zij ondervroegen daarvoor 1.026 16-jarigen uit 9 verschillende scholen.

Aan bod kwamen hun attitudes ten opzichte van seks, hun visie op de traditionele genderrollen, het aantal uren televisie per week en de sterkte van de band met hun mama. Zo wilden ze nagaan of de aard van de moeder-kindrelatie de seksuele attitudes van een tiener, die ze vooral televisie aanleren, kan beïnvloeden.

Stereotiep
Gemiddeld bleken de tieners 23 uur per week televisie te kijken, dus zo'n 3 uur per dag. Zoals de onderzoekers voorspelden, had het aantal uren televisie een duidelijke invloed op het seksuele gedrag van de 16-jarige jongens. Hoe meer ze keken, hoe sterker ze vasthielden aan de stereotiepe ideeën over de seksuele noden en dominatie van mannen.

Moeder
De meeste jongeren gaven aan dat ze tevreden zijn over de relatie met hun moeder. Bovendien werd duidelijk dat hoe hechter de band was, hoe minder de adolescent er vrijpostige en stereotiepe seksuele ideeën op nahield.

Maar wanneer de invloeden van televisie en de moeder-kindrelatie werden gecombineerd, bleek de band een verschillend effect te hebben op de seksuele attitudes bij jongens en meisjes.

Meisje vs. jongen
Bij meisjes beschermt een sterke band met mama tegen de negatieve effecten van het televisiekijken. Zij bleken minder vatbaar te zijn voor de ideeën over 'losse' betrekkingen en het obessieve seksgedrag van mannen.

Bij jongens met een intense moederband stelden de onderzoekers echter het tegenovergestelde vast. Zij laten zich op een negatieve manier beïnvloeden door de stereotiepe ideeën op televisie.

De auteurs: "Ons onderzoek toont hoe televisiekijken, de moeder-kindrelatie en geslacht op elkaar inspelen. Bij jongens verhoogt een sterke band het risico, bij meisjes werkt een intense band risicoverlagend." (lbs)