Mijn kind is depressief

doorRedactieop 10/08/2011

Drie tot vijf procent van de zes- tot twaalfjarigen kampt met een depressie. Sommige studies spreken zelfs van één kind op tien. Volgens Sara Wouters, kinderpsychiater van de kinder- en jeugdpsychiatrie PAIKA UZ Brussel, zijn die cijfers zeker niet overdreven.

Een depressie ontstaat niet van vandaag op morgen. Na een traumatische ervaring zoals een echtscheiding of een overlijden is het normaal dat een kind ongelukkig is. 'Maar daarom spreken we nog niet meteen over een depressie,' zegt Dr. Wouters. 'Ook een kind kan zich na een ingrijpende gebeurtenis een tijdlang ongelukkig voelen. Dat kan gerust enkele weken tot enkele maanden duren. Merk je echter dat het sombere gevoel blijft aanhouden, dan is er mogelijk meer aan de hand.'

Aangeboren kwetsbaarheid
Waarom het ene kind wel en het andere kind niet depressief wordt, heeft verschillende redenen. 'Enerzijds zorgt de genetische aanleg ervoor dat de ene persoon vatbaarder is voor een depressie dan de andere,' weet Dr. Wouters. 'Maar die genetische aanleg is zeker niet allesbepalend. We beschouwen het eerder als een kwetsbaarheid. Het is pas wanneer er bepaalde omgevingsfactoren of trauma's bijkomen, dat een kind depressief wordt. Ook sommige karaktereigenschappen kunnen iemand kwetsbaarder maken. Een kind dat van nature vrij stil en in zichzelf gekeerd is, dat weinig weerbaar is, is vaak vatbaarder voor een depressie wanneer het met ingrijpende gebeurtenissen te maken krijgt. Vaak gaat het om een samenloop van omstandigheden en is er niet één aanleiding voor een depressie.'

Alarmsignalen
Het is voor ouders niet makkelijk om een depressie bij hun kind te herkennen. Sara Wouters: 'Een depressie bij kinderen verloopt dikwijls atypisch. Het uit zich vaak in gedragsproblemen zoals agressie en prikkelbaarheid, vooral bij jongetjes. Meisjes hebben dan weer de neiging om de problemen te internaliseren en op te kroppen.' Het is belangrijk om niet te snel te panikeren. Kan je kind nog genieten, heeft hij nog vriendjes en kan hij nog mee op school, dan hoef je je niet te veel zorgen te maken. Het is pas wanneer een kind minder goed functioneert, dat er sprake kan zijn van een depressie. 'Wanneer een kind achterblijft op het normale ontwikkelingsniveau, moeten we verder gaan kijken. Verminderde schoolresultaten of veranderde relaties met andere kinderen zijn alarmsignalen. En ook wanneer je kind geen interesse meer toont, een verminderde eetlust heeft, slecht slaapt... kortom een ander kind lijkt te zijn, doe je er goed aan hulp te zoeken. Ook zelfmoordgedachten moet je altijd serieus nemen.'

Kinderen en verdriet
Droevige gebeurtenissen horen bij het leven, en dat ondervinden kinderen vaak al op vroege leeftijd. Je kan verdriet niet wegstoppen. Kinderen hebben enorme voelsprieten en voelen feilloos aan wat er aan hand is. Wouters: 'Het is belangrijk dat een kind ook ziet dat mensen verdrietig kunnen zijn. Ben je zelf verdrietig, vertel je kind dan ook waarom. Zo leert een kind dat verdriet deel uitmaakt van het leven. Geef je er geen uitleg over, dan loop je de kans dat je kind zelf allerlei redenen gaat verzinnen die vaak nog erger of gekker zijn dan de realiteit.' In ons land eindigen twee huwelijken op drie op een scheiding. Een echtscheiding is voor alle betrokkenen erg ingrijpend, al hoeft dat volgens dokter Wouters niet altijd zo'n dramatische gebeurtenis te zijn. 'Een echtscheiding die op een zo positief mogelijke manier gebeurt, hoeft geen diepe wonden te slaan. Gaat de scheiding met vele ruzies of onduidelijkheid gepaard, dan zien we echter dat kinderen daardoor gekwetst kunnen zijn. Beschikbaarheid, duidelijkheid en communicatie verminderen het risico op het ontstaan van problemen. De genetische kwetsbaarheid van het kind en zijn persoonlijkheid bepalen dan hoe een kind daar verder mee omgaat.'

Praat met je kind
Maak je je zorgen om wat er zich afspeelt in het hoofd van je kind? Praat dan met je kind. 'Communicatie met je kind is essentieel,' benadrukt de dokter Wouters. 'Een kind kan praten over hoe hij zich voelt. Probeer na te gaan wat er aan de hand is en wat daarvan de oorzaak kan zijn.' Verder zijn er ook een aantal dingen die je zelf kan doen wanneer je merkt dat je kind ongelukkig is. Wouters: 'Kinderen met een depressie hebben vaak een laag zelfbeeld en hebben de neiging alles negatief te interpreteren. Tracht je kind positief te bekrachtigen. Doe je best om af en toe leuke momenten in te lassen. Luister naar je kind en heb oog voor wat het nodig heeft. Merk je dat je kind minder contact heeft met vriendjes, probeer dan om die vriendschappen wat extra te stimuleren.'

Hulp zoeken
Merk je dat je kind echt ongelukkig is en blijven die gevoelens lange tijd aanslepen, dan is het belangrijk om hulp te zoeken. Je huisarts of kinderarts kunnen je indien nodig doorverwijzen naar de juiste instanties. Spelen de problemen zich grotendeels op school af, dan neem je best eerst contact op met de leerkrachten of het CLB. Of je kind al dan niet therapie nodig heeft, hangt af van de ernst van de situatie. Vast staat dat hoe sneller de problemen aangepakt worden, hoe minder kans er is op herval op latere leeftijd. 'Helaas kampen kinderen vaak al lange tijd met depressieve gevoelens vooraleer het opgemerkt wordt,' weet dokter Wouters. 'Hoe jonger je iemand kan aanleren om positiever naar de dingen te kijken, hoe meer het in zijn ontwikkeling ingebed zit. Bij een puber is dat heel wat moeilijker.'

Door Lynn Guillaume
Goed Gevoel, juli 2011