Naturopathie

doorRedactieop Invalid date

Een gezonde geest in een gezond lichaam. Dat is de kern van naturopathie, een alternatieve behandelingswijze die steeds meer aanhangers kent. 'Door onze holistische benadering - wij kijken niet alleen naar de klacht maar vooral naar de persoon achter die klacht - kunnen wij vaak mensen helpen die elders geen gehoor vinden,' zegt André Roelants van Naturopathica.

Wat is naturopathie precies?
André Roelants van het Centrum voor Complementaire en Alternatieve Hulpverlening in Brugge en voorzitter van de beroepsvereniging Naturopathica: 'Naturopathie heeft een totaal andere benadering dan de conventionele geneeskunde. Een goede naturopaat beweert niet dat hij ziektes kan genezen. In de eerste plaats willen we preventief werken en klachten voorkomen. Maar indien er reeds klachten of ziektebeelden bestaan, gaan wij de mensen via diverse technieken begeleiden naar een evenwichtiger en gezonder leven. In géén geval willen wij de concurrentie aangaan met de klassieke geneeskunde, maar we kunnen daarop wel een goede aanvulling zijn. Door onze holistische benadering - wij kijken niet alleen naar de klacht maar vooral naar de persoon achter die klacht - kunnen wij vaak mensen helpen die elders geen gehoor vinden.'

Hoe gaat de naturopaat te werk?
'De naturopathie maakt gebruik van een combinatie van vier behandelingsvormen: spirituele, mentale, emotionele en lichamelijke. Een mens wordt ziek wanneer er niet langer een evenwicht bestaat tussen deze vier pijlers, of wanneer bepaalde lichamelijke signalen ontkend of onderdrukt worden door emotioneel eten, alcohol, medicatie, enzovoort. Een ziekte wordt niet alleen veroorzaakt door een virus, bacterie of slecht werkend orgaan, maar ook doordat je immuunsysteem verzwakt is.

Daarom zal een naturopaat altijd eerst een diepgaand intakegesprek hebben met zijn cliënt. Daarbij peilt hij naar de klachten, maar vooral ook naar diepliggende, vaak verborgen problemen of trauma's uit het verleden. Een naturopaat moet dus in de eerste plaats goed kunnen luisteren. Want wat iemand zegt, is niet altijd wat hij voelt of denkt...'

'Op basis van die analyse wordt dan een begeleiding voorgesteld. Dat kan gaan om één of een combinatie van verschillende begeleidingsvormen zoals: voedingsadvies, relaxatieoefeningen, gesprekstherapie, Bachbloesemtherapie, fytotherapie, reflexologische technieken, psychische begeleiding, enzovoort. Een voorwaarde tot slagen is uiteraard dat de cliënt openstaat voor onze holistische benadering en bereid is op een natuurlijke wijze zelf te werken aan zijn gezondheid, want naturopaten geloven in de zelfregulerende kracht van het menselijke lichaam. Soms komt hier iemand toe die zegt: 'Ik wil stoppen met roken en jij moet dat mogelijk maken'. Maar de naturopaat is geen wonderdokter die iemand kan betoveren, hé? Wanneer je niet gemotiveerd bent om te stoppen met roken, zal ook de naturopathie geen oplossing bieden.'

Op welke manier gaat de naturopaat concreet te werk?
'In het naturopatische proces onderscheiden we eigenlijk vier fasen:

1. Ontspanning
Wanneer je aan je probleem wil werken, is het belangrijk de realiteit onder ogen te zien. De naturopaat zal zijn cliënt helpen om via relaxatie en meditatie tot acceptatie te komen. Want zonder acceptatie is geen verdere ontwikkeling of hulp mogelijk.

2. Ontgifting
In deze fase gaat men de cliënt leren om zich te ontdoen van spirituele beperkingen, foute denkpatronen en lichamelijke toxines. Het is belangrijk om te leren 'loslaten' om tot de kern van de zaak te komen.

3. Openheid
De naturopaat zal zijn cliënt stimuleren om meer openheid aan de dag te leggen. Openheid is nodig om te kunnen evolueren naar een gezonder en evenwichtiger leven.

4. Opname (voeding)
Pas wanneer iemand zijn huidige situatie aanvaard heeft, zijn geest en lichaam ontgift heeft en voldoende openheid vertoont, is die persoon klaar voor de laatste stap in de naturopathie: het ontvangen van voeding. Hieronder verstaan we niet alleen gezonde, lichamelijke voeding maar ook emotionele voeding (aangepaste relaties, vertrouwen, etcetera), mentale voeding (het vermogen om op een andere manier naar de wereld te kijken) en spirituele voeding.'

Hoe kies je een goede naturopaat?
'Er bestaat in ons land een wettelijk erkende beroepsfederatie voor naturopaten (Naturopathica). Therapeuten die bij deze organisatie aangesloten zijn, beschikken over een grondige kennis van de anatomie, psychologie en pathologie van de mens. Daarnaast kent hij /zij de basistechnieken van de begeleiding en wordt veel belang gehecht aan communicatie. Naturopathica controleert of de therapeuten een goede opleiding gehad hebben en zich aan de deontologische regels houden. Een lijst met naturopaten die aangesloten zijn bij deze beroepsvereniging vind je op de website http://www.naturopathica.be.'


Soorten behandelingen
De naturopathie maakt gebruik van één of een combinatie van verscheidene natuurlijke behandelingen.

Spiritueel
André Roelants: 'Al deze therapieën zijn gebaseerd op de relatie tussen geest en lichaam. Veel fysieke en psychische klachten ontstaan immers door onverwerkte trauma's uit het verleden. In de naturopathie rekenen we vooral ayurveda, klanktherapie, yoga en meditatie tot de spirituele therapieën. Wij bieden in ons centrum in Brugge cursussen lachyoga aan. Lachyoga bestaat uit drie onderdelen die een paar keer herhaald worden. De bedoeling is om via lachmeditatie de geest vrij van stress te maken.'

Mentaal
'Onder mentale behandelingen verstaan we vooral psychotherapie, hypnose, gesprekstherapie en de psychodynamische bevrijdingstherapie. Deze bevrijdingstherapie is een begeleidingsvorm die wij zelf uitgewerkt hebben. Door psychoanalytische technieken, gecombineerd met relaxatie- en catharsisoefeningen (een 'lichamelijke ontlading' van geestelijke spanning door bijvoorbeeld te roepen, te wenen, te slaan of te stampen), kunnen we zware problemen uit het verleden helpen verwerken en oplossen.

Wij trachten het evenwicht tussen het bewuste en het onderbewuste te herstellen. Want veel problemen zijn te herleiden tot foute denkpatronen. Waarom ben ik zo? Waarom doe ik zo? Het antwoord is vaak te vinden in de eerste vijf levensjaren van de mens. In deze levensfase krijg je bepaalde ideeën en waarden aangeleerd - of opgedrongen? - en wordt je denkpatroon gevormd. Een gebrek aan zelfvertrouwen, nervositeit, faalangst,... zijn dikwijls te wijten aan de opvoeding. Als je dat eenmaal beseft, heb je een goed instrument in handen om jezelf te veranderen. Want zelfaanvaarding is de belangrijkste stap tot herstel.'

Emotioneel/energetisch
'Voor westerlingen is het begrip energie in de alternatieve hulpverlening vaak moeilijk te begrijpen. Nochtans geven deze therapieën, die gebaseerd zijn op de oosterse geneeskunde, vaak goede resultaten. Ze zijn allen gebaseerd op het vrij en evenwichtig stromen van de levenskracht. Het vrijmaken van die energiestroom kan door diverse technieken: acupunctuur, bioresonantie, energetische healing, reiki, Tai Chi Chuan, magneetveldtherapie, warmtetherapie, etcetera. Wat voor de ene persoon effectief is, is dat niet voor een ander. Je kiest dus best voor een therapie waar je jezelf het beste bij voelt.'

Lichamelijk
'Deze therapieën richten zich hoofdzakelijk op de structuur van het lichaam: spieren, botten, gewrichten, etcetera. Het is evenwel zo dat deze therapieën vaak ook een gunstige invloed hebben op psychisch vlak. Onder lichamelijke behandelingen verstaat de naturopathie elke vorm van hulpverlening waarbij het lichaam aangeraakt wordt, zoals massages, cranio-sacraaltherapie enzovoort. Maar ook voedingsadvies beschouwen wij als een lichamelijke begeleidingsvorm. Want de moderne mens maakt zichzelf ziek door verkeerde voeding (te veel suiker, vetten en zouten eten, te weinig water drinken en te weinig beweging).

Bovendien worden aan voeding bepaalde waarden (troost, gezelligheid,...) gekoppeld. Op die manier ontstaan slechte eetgewoonten en kunnen zelfs bepaalde verslavingen in de hand gewerkt worden. Door goed voedingsadvies, aangevuld met voedingssupplementen, kan de naturopaat deze vicieuze cirkel helpen doorbreken.'


Meer weten?
Voor meer informatie over naturopathie kan je terecht bij de Belgische beroepsvereniging voor naturopaten, Naturopathica: 0495/79 79 43 (na 18 uur), info@naturopathica.be, http://www.naturopathica.be.

Door Caroline Stevens
Goed Gevoel, oktober 2010