Nieuws over een kankervaccin met potentieel

doorRedactieop 10/11/2011

Het PANVAC-vaccin is een van de vele kankervaccinaties dat momenteel diepgaand wordt onderzocht. Het is een therapeutisch vaccin dat zich richt op mensen met borst- of eierstokkanker bij wie de ziekte al is uitgezaaid. Een vooronderzoek bij 26 patiënten gaf hoopvolle resultaten.

James Gulley, directeur van de 'Clinical Trials Group' van het 'Laboratory of Tumor Immunology and Biology' aan het 'National Cancer Institute' legt uit:

"Het vaccin is ontwikkelt om het immuunsysteem tumorcellen te laten herkennen en aan te vallen door zich te richten op carcino embryonische antigenen (CEA) en mucin-1 cellen, twee proteïnen die overmatig aanwezig zijn in heel wat kankercellen."

Testfase
Voor het vooronderzoek hebben ze het vaccin getest bij 26 patiënten tussen 32 en 75. Bij 12 van hen was eerder borstkanker vastgesteld en de overige lijden aan eierstokkanker.

Allemaal hadden ze al andere behandelingen ondergaan en 22 van de 26 vrouwen waren zelfs al drie of meer keer blootgesteld aan chemotherapie. Elk van hen kreeg maandelijks injecties met het PANVAC-vaccin tot hun ziekte erger werd.

Resultaten
Voor 1 vrouw heeft het vaccin wonderen verricht aangezien er geen enkel spoor meer overblijft van haar borstkanker. Ze was op het moment van het vooronderzoek 32 jaar oud en meteen ook de jongste van de groep. De kanker was uitgezaaid naar haar leven en lymfeknopen in haar borstkas. Na het toebrengen van het vaccin begon de kanker te krimpen en na 18 maanden was hij volledig verdwenen. Nu, 4 jaar later is er nog steeds geen radiografisch bewijs van ziekte.

Helaas had het vaccin bij de andere 25 dames minder impact. Bij de borstkankerpatiënten kon de kanker wel gemiddeld 2,5 maanden afgeremd worden en werd de levensduur verlengd met 13,7 maanden. Voor 4 van hen was de kanker zelfs gestabiliseerd, wat wil zeggen dat er geen groei was, maar ook geen verkleining.

Bij de vrouwen met eierstokkanker duurde het gemiddeld 2 maand vooraleer de ziekte evolueerde en de kans op overleven werd verlegd naar 15 maanden. Voor 3 van hen bleef de kanker stabiel.

Wat maakt deze ene vrouw nu speciaal? Gulley stelt dat testfases als deze enkel hints kunnen produceren en nog geen harde bewijzen. "Elementen die ongetwijfeld meespelen is het feit dat ze voordien nog was blootgesteld aan een ander vaccin en dat ze slechts 1 ronde chemo achter de rug had. Hierdoor was haar immuunsysteem vermoedelijk beter voorbereid en sterker dan bij de andere patiënten."

De neveneffecten waren zeer mild. De meest voorkomende reactie was op de plaats van de injectie en verdween na korte tijd weer. Pijn aan spieren en botten kwam voor bij 2 patiënten en 1 vrouw kreeg te kampen met bloedarmoede. Enkele van hadden kweekten ook koorts die echter snel ging liggen.

Toekomst
Net als bij vele andere ontwikkelingen in de strijd tegen kanker, kunnen ook deze wetenschappers alleen maar zeggen dat er nog veel meer onderzoek noodzakelijk is, maar dat ze wel op de goede weg zijn.

Het onderzoek toont duidelijk aan hoe moeilijk het is de reacties van immuunsystemen te controleren en reguleren, rekening houdend met eerdere behandelingen en de specifieke eigenschappen van elke patiënt. Het zal met dit type behandelingen dus altijd beter werken voor de een, dan voor de ander en ook hier telt: hoe vroeger, hoe beter.

Laat ons hopen dat ook deze onderzoekers nog veel zullen bijdragen aan de strijd tegen kanker. (lf)