Rara, waar kijkt u eerst naar?

doorRedactieop 28/11/2011

U krijgt een foto van een mooie vrouw te zien... waar kijkt u het meest naar? Het cliché-antwoord is: de borsten. Mis poes: zowel mannen als vrouwen kijken het langst naar het gezicht. Mannen kijken wél een derde langer dan vrouwen naar de borsten, al zijn Franse vrouwen ook opvallend geïnteresseerd in dat specifieke lichaamsgebied.

Uit 7 landen werden telkens 15 mannen en 15 vrouwen geselecteerd, evenredig verdeeld over de verschillende leeftijdsgroepen. Zij kregen allemaal dezelfde foto te zien voor 20 seconden, zonder dat er bij verteld werd wat ze moesten doen. Er werd dus niet gevraagd om de foto te bestuderen of memoriseren. Via infraroodcamera's werden de oogbewegingen van de respondenten gevolgd en kon exact worden gemeten waar ze naar keken en voor hoelang.

Ogen versus lippen
Opvallend genoeg wordt het meest tijd gespendeerd aan het gezicht: 25 procent van de tijd ging daar naartoe. Al is ook hier een verschil tussen mannen en vrouwen op te merken: vrouwen kijken naar de ogen, mannen naar de lippen. Op nummer twee staat, verrassing verrassing: de decolleté en het bekken krijgt het derde plaatsje.

Ook bij mannen is de aandacht voor het decolleté niet gelijk verdeeld. Deense mannen kijken het langst (ruim 4 seconden), op de voet gevolgd door de Fransen. Spaanse mannen zijn het minst geïnteresseerd: 2 seconden kijken ze.

De Franse slag
Bij de vrouwen werd iets interessants vastgesteld: Françaises kijken bijna even lang naar de decolleté van een vrouw dan hun mannelijke landgenoten. Zij zijn van alle vrouwen ook het meest geïnteresseerd in de borsten (3,6 seconden). De Deense vrouwen komen ver achter en toch op de tweede plaats met 2 seconden. Britse vrouwen zijn het minst geïnteresseerd: zij kijken amper 1,5 seconden naar de decolleté.

Ring please
Waar vrouwen dan wel op letten? De ring die de vrouw draagt. Britse vrouwen zijn het meest geïnteresseerd (2,5 seconde) gevolgd door de Deense en de Spaanse. Braziliaanse vrouwen zijn het minst geïunteresseerd: 0,6 seconden.

Vrouwen kijken een goed kwart van de tijd langer naar de ring dan mannen, die dat nooit langer dan 1,1 seconde volhielden. Spaanse, Deense en Amerikaanse mannen kijken nog het langst van alle mannen, Fransmannen kijken het minst.

Bizarre vaststelling
Bij de vraag: 'wat is je het meest bijgebleven' antwoordden mannen spontaan 'de ogen' en 'de ring', terwijl het de vrouwen zijn die het langst naar deze keken.

Het haar
Opvallend genoeg besteden mannen en vrouwen evenveel tijd aan het rechterhand (5 seconden, het haar (6 à 7 seconden) en het bekken (11 tot 12 seconden). 

Aantrekkelijk en sexy
Vervolgens werd gevraagd wat de mannen en vrouwen van de vrouw op de foto vonden. De meerderheid van de mannen en vrouwen vond de vrouw aantrekkelijk en sexy, al was de meerderheid bij mannen meer uitgesproken.

Vulgair
Meer vrouwen dan mannen vonden de vrouw 'vulgair', al was dat ook de tweede keuze bij mannen. Elegant werd niet met de dame in kwestie geassocieerd. Meer vrouwen dan mannen dachten dat ze beroemd en rijk was, meer mannen dan vrouwen vonden haar sympathiek en bescheiden.

Het volledige onderzoek van Miratech valt hier na te lezen.(edp)