Tijd om te rouwen

doorRedactieop 01/01/2008

Als alles naar wenst verloopt, wordt nog voor de verkiezingen het wetsvoorstel rond het rouwverlof goedgekeurd. Dit voorstel van Agalev geeft elke werknemer die met het overlijden van een partner of kind wordt geconfronteerd, het recht om tien dagen betaald rouwverlof op te nemen. De dagen zijn vrij op te nemen binnen de twee jaar na het overlijden. Deze nieuwe maatregel moet mensen de akans geven om het verlies meer op hun eigen ritme te verwerken, en 'moeilijke' dagen beter te overbruggen.

Door Annemie T'Seyen
(Goed Gevoel, april 2003)