Uitslaper? Dat zit in je genen!

doorRedactieop 05/12/2011

Uit een grootschalig Europees onderzoek, onder leiding van de Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) in München, blijkt dat de hoeveelheid slaap die we nodig hebben deels bepaald wordt door onze genen. Goed nieuws dus voor de slaapkoppen onder ons, want commentaar op je slaapgedrag kan je nu alvast counteren met dit nieuw gevonden feit.

Meer dan 4000 mensen uit 7 Europese landen, van Estland tot Italië, hebben deelgenomen aan dit project. Ze vulden een vragenlijst in die peilde naar het slaapgedrag. Daarnaast werd ook het DNA van al deze proefpersonen onderzocht.

Onderzoek
Leidinggevende onderzoekers Professor Till Roenneberg en Karla Allebrandt hebben de eerste genetische variant geïdentificeerd die een significant effect heeft op de slaapduur.

ABCC9
Het gen ABCC9, gekend omwille van zijn genetische invloeden op hartaandoeningen en diabetes, zou dus ook invloed uitoefenen op ons slaapgedrag. Uit de analyse van de genetische data, gekoppeld aan de informatie uit de vragenlijsten, blijkt dat de aanwezigheid van verschillende varianten van ABCC9 in het lichaam een bepalende invloed uitoefent op onze slaap. Het gen zou dan ook bij heel veel mensen frequent voorkomen.

Evolutie
ABCC9 zou zelfs het menselijk ras overstijgen want ook bij fruitvliegen blijkt het een invloed uit te oefenen op de slaap. Zo werd de functie van het gen geblokkeerd bij een groep fruitvliegen en uit de resultaten bleek dat de slaapduur hierdoor werd ingekort. Dit lokt veel enthousiasme uit bij de wetenschappers omdat er zo steeds meer bewijsmateriaal voorhanden is dat de genetische controle van de slaapduur gebaseerd is op gelijkaardige mechanismen in veel verschillende soorten levende wezens.

Slaapgedrag
Uiteraard spelen buiten de genetica nog veel meer factoren een rol als we slaapgedrag willen analyseren. Zo oefenen de seizoenen hun invloed uit en zijn ook leeftijd, sekse en slaap-waakrirme van groot belang. Denk maar aan het grote verschil tussen vroege vogels en nachtuilen. (lf)