Vrouw wordt dommer wanneer man naar borsten staart

doorRedactieop 28/01/2011

Mannen die vrouwen nafluiten of naar hun borsten kijken, hebben een vreemd effect op hen: dames presteren hierdoor namelijk slechter op wiskundige vraagstukken. Dat ontdekten Amerikaanse onderzoekers.

Het nafluiten, naroepen en nastaren van vrouwen komt vaak voor. Uit eerder onderzoek blijkt namelijk dat ze hier een tot twee keer per week mee te maken krijgen. Het zorgt ervoor dat ze tot een seksueel object herleid worden, wat een negatief effect op hun zelfbeeld kan hebben.

Uiterlijk
De Amerikaanse vorser Gervais gaven 67 vrouwelijke en 83 mannelijke vrijwilliger een partner van het andere geslacht, die gedurende enkele seconden naar de borsten of borstkas van de proefpersonen keken. Bij een controlegroep maakten de partners enkel oogcontact. Vervolgens kregen de vrijwilligers tien minuten op wiskundige problemen op te lossen. De aangestaarde vrouwen gaven aan dat hun partner meer bezig was met hun uiterlijk dan degenen die enkel in de ogen aangekeken werden.

Meer interactie
Daaruit blijkt dat de prestaties van mannen niet lijden onder de starende blikken van dames. De vrouwelijke proefpersonen behaalden echter wel slechtere scores. Stress rond stereotypes als gevolg van het staren zou de oorzaak zijn. Een vreemd resultaat van het onderzoek is dat de aangestaarde vrouwen vaker zeiden meer te willen om te gaan met hun starende partners. Dit zou kunnen komen doordat de dames wilden bewijzen aan deze man dat ze geen seksobject zijn. Maar het is ook mogelijk dat ze de blik zo interpreteerde dat hun partner zich aangetrokken tot hen voelde en dat ze hierop in wilden gaan, of ze konden zich ook gevleid voelen.

"Mensen die tot een stereotype herleid worden, maken zich veel zorgen over hun sociale netwerk en of ze er wel bij horen", aldus Gervais. "Meer interactie kan dit gevoel wegnemen." (ep)