Zo krijg je emotionele eetbuien onder controle

doorRedactieop 06/07/2011

Het is een gekend beeld: een vrouw in een dipje, met een gigantische emmer roomijs op de sofa. In elk van ons zit wel ergens emotionele eter verborgen. Met onderstaande tips pak je die emotionele - en calorierijke! - vreetbuien gericht aan.

Psychologen omschrijven het fenomeen als 'emotioneel eten'. Vrouwen die zich angstig, verdrietig of gefrustreerd voelen reageren dat vaak af op een pak chips, een tablet chocolade of een ander calorierijke snack. We storten ons met zijn allen op voedsel in de hoop dat het ons soelaas biedt en komen - helaas - vaak bedrogen uit.

Zelfcontrole
Een recente studie toont het onderliggende patroon van emo-eten aan. Zo blijkt dat het niet de sombere of gefrustreerde gevoelens op zich zijn die ons in de richting van zoetigheid drijven, maar de manier waarop we met die gevoelens omgaan. Onderzoek toont aan dat angst en depressie alleen tot vreetbuien leiden wanneer we die gevoelens proberen te onderdrukken.

Wie negatieve gevoelens voor zichzelf houdt en tegelijk van zich af probeert te zetten, heeft daar zelfdiscipline voor nodig. Het vergt immers energie om gedachten van die aard helemaal uit je hoofd te krijgen. Energie die we anders onder meer aanwenden om aan de verleiding van zoet en zout voedsel te weerstaan ...

Tips & tricks
De kunst bestaat erin met angst of verdriet om te gaan zonder je daarbij aan allerlei andere verleidingen bloot te stellen. Met de volgende drie stappen zetten we je alvast graag op de goede weg:

1 Negeer je gevoelens niet. Sta even stil bij hoe je je voelt en wat de precieze oorzaken van die angst, verdriet of angsten zijn.

2 Wees objectief en durf jezelf kritisch te bevragen. Hoe zouden andere mensen met dergelijke gevoelens omgaan? Overreageer je niet een beetje? Geef ik mijzelf onnodig de schuld van alles? Ben ik niet te pessimistisch? Bekijk de situatie in een breder perspectief en durf relativeren.

3 Bekijk de toekomst positief en leer uit wat je doormaakt. Hoe kan de manier waarop je alles nu aanpakt je in de toekomst nog vooruit helpen?

Bij je persoonlijke problemen durven stilstaan en ze van op een afstand beschouwen is dus het basisbeginsel, in dit geval. De raadgevingen lijken hard maar werpen meer vruchten af dan onderdrukking en de bijbehorende emotionele eetbuien.

Jezelf kritisch bekijken en bevragen is dus niet alleen goed voor je eigen mentale gezondheid maar ook voor je caloriearme dieet, twee vliegen in een klap! (id)