Zoon lijdt meer onder scheiding dan dochter

doorRedactieop 31/01/2011

Mannen waarvan de ouders scheidden voor hun achttiende, lopen twee tot drie keer meer kans op zelfmoordneigingen dan degenen waarvan de ouders niet gescheiden zijn. Bij vrouwen blijkt dit een minder grote impact te hebben.

Verrassend

De onderzoekers bestudeerden 6647 Canadese volwassenen. Daaruit blijkt dat vrouwen waarvan de ouders voor hun achttiende scheidden, ook meer over zelfmoord nadenken. Die gedachten konden echter verklaard worden door andere traumatische ervaringen, als misbruik tijdens de jeugd. Dit is een verrassend resultaat omdat vaak gedacht wordt dat vrouwen vatbaarder zijn voor depressies en zelfmoordneigingen dan mannen. De resultaten verrasten professor Esme Fuller-Thomson echter niet. "Tot voor kort kregen moeders het voogdij over de kinderen, het gebrek aan regelmatig contact met hun vader eist een grote emotionele tol op zonen, dit treft hun ontwikkeling. Het verlies aan een mannelijk rolmodel kan een grote impact op hun welzijn hebben."

Vaderfiguur

Ander onderzoek toonde aan dat een positieve vaderfiguur erg belangrijk is voor jongemannen en jongens bij de ontwikkeling van hun identiteit en het leren omgaan met hun emoties. Dit kan komen doordat jongens hun verdriet innerlijk beleven, meisjes praten hier meer over. Als ze enkel door een moeder opgevoed worden, die hen aanmoedigt hun gevoelens te uiten, dan spreekt dit het algemene beeld tegen dat ze van de maatschappij krijgen. (ep)