Toekomstige first lady Jill Biden behoudt haar eigen job. Een relatietherapeut en mastercoach leggen uit waarom dat goed is voor je relatie

doorRoxanne Wellensop 11/12/2020

De toekomstige first lady van het Witte Huis, Jill Biden, pakt het nu al anders aan dan haar voorgangers. De kans zit er namelijk dik in dat ze haar job als professor aan de Northern Virginia Community College gewoon behoudt. Twee jobs combineren, gemakkelijk is anders. Maar anno 2020 kiezen veel vrouwen voor de onafhankelijk van een eigen inkomen. Wat is het effect daarvan op onze relaties? En hoe blijft er tóch een gevoel van balans tussen partners wanneer de ene voor het huishouden zorgt? Mastercoach Heidi Gelders en Blind Getrouwd-relatietherapeut Sarah Hertens geven advies. “Als er een van de twee niet werkt, is er vaak een gevoel van ongelijkheid.” 

First lady Jill Biden zette haar job als leraar even on hold toen haar echtgenoot Joe Biden voor president ging. Maar nu ze de verkiezingen hebben gewonnen, is Jill van plan om haar werk terug op te pakken. Ze zou de eerste first lady ooit zijn die er naast haar taken in het Witte Huis een andere full-time job op nahoudt. Veel vrouwen ontvangen Jill Bidens keuze met lof, maar er is - hoe kan het ook anders - ook kritiek. “Ze zal al haar tijd en energie nodig hebben om de puinhoop die Amerika geworden is op te ruimen", klinkt het langs de ene kant. “Ze heeft een glazen plafond doorbroken”, langs de andere. Steeds meer vrouwen kiezen bewust voor een veeleisende carrière, en er zijn ook mannen die thuisblijven om voor het gezin te zorgen. Maar als er iemand thuisblijft, schuilt er een potentieel probleem voor onze relaties.

Gelijkwaardigheid

“Een relatie is meer dan alleen romantiek. Het is een engagement van twee personen, gebaseerd op concrete afspraken waar beiden zich goed bij voelen én waaraan iedereen zich houdt", zegt mastercoach Heidi Gelders. “Wie doet wat in het huishouden? Wie brengt de kinderen naar de sportclub? Wie gaat naar de winkel? Wie betaalt wat? “Daarin speelt gelijkwaardigheid een belangrijke rol. Dat wil zeggen: een gezonde balans tussen geven en nemen. Er ontstaan problemen vanaf het moment dat een partner consequent meer geeft of neemt dan de andere, op eender welk vlak. Tenzij, opnieuw, als beide partners zich daar goed bij voelen.”

Blind Getrouwd-relatietherapeute Sarah Hertens is het daarmee eens. “Beide partners willen het gevoel hebben evenveel bij te dragen aan de relatie”, zegt ze. “Als een van beide partners niet werkt, is er vaak een gevoel van onevenwicht. Maar dat hoeft niet per se zo te zijn. Voor de kinderen zorgen ís even waardevol als een full-time job. En het kan een goede verdeling zijn, op voorwaarde dat beide partners dat zo hebben afgesproken. Als jullie allebei erkennen dat de kinderen opvoeden en geld in het laatje brengen even belangrijk is, breng je de relatie weer in balans. Dat kan alleen maar door er met elkaar over te praten.”

Benoemen

“Vaak kiezen mensen er niet bewust voor om te stoppen met werken, maar groeit dat gewoon organisch”, gaat Hertens verder. “Meestal vanuit tijdelijke noodzaak. Maar tijdelijk wordt permanent en voor je het weet ben je een thuisblijf ouder terwijl je dat eigenlijk helemaal niet wilde. Ieder mens heeft nood aan eigenheid. Wat doe je samen en wat doe je apart? Hoe bewaar je je eigen stuk? En een job is daar een belangrijke factor in. Je kan er je talent en persoonlijkheid in kwijt, en als dat wegvalt kan je weleens het gevoel krijgen dat je jezelf verliest. Benoém naar elkaar toe wie wat bijdraagt en op welke manier. Benoém dat het zorgen voor de kinderen gelijkwaardig is aan het binnenbrengen van geld. En evalueer het systeem dat jullie hanteren regelmatig. Ga het gesprek aan: voel jij je nog goed met wat er nu is? Is er voldoende respect voor elkaars job? Praten over hoe jullie geldzaken regelen is even logisch als praten over de aankoop van een huis.”

Bewust op onderzoek gaan

“Als beide partners zich goed en gelijkwaardig voelen bij welke stukken zij voor hun rekening nemen, zit de relatie meestal ook goed", pikt Gelders daarop in. Maar wat als de kinderen het huis uit zijn? De ene partner heeft jarenlang voor de kinderen en het huishouden gezorgd, de andere werkt nog steeds full-time. Wat doe je dan als partner, om de gelijkwaardigheid in je relatie te herstellen? “Ik nodig hem of haar uit om op zoek te gaan naar de andere mogelijkheden die er zijn", tipt Heidi Gelders. “Je kan een hobby of een passie bijvoorbeeld proberen uitbouwen tot iets waar je geld mee kan verdienen. Wat wil je nog verwezenlijken in je leven? Het is zelfs bewezen dat mensen die een focus, een doel, hebben langer gezond en vitaal blijven. Je kan alle levenswijsheid en -ervaring die je hebt opgedaan in je voorbije leven daarvoor inzetten.” 

Ten slotte nodigt Heidi jonge ouders uit om de organisatie van hun werkleven en huishouden eens vanuit een ander perspectief te zien. “Durf ruimer te kijken. Je kiest helemaal zelf hoe je je leven organiseert. Een van de mogelijkheden zou kunnen zijn dat jullie allebei part-time werken en sàmen de kinderen opvoeden. Er komt dan ook meer vrije tijd voor jullie als gezin. Duidelijke afspraken zijn en blijven daar inderdaad cruciaal in.”