“De stem van je mama kan hetzelfde effect hebben als een knuffel.” Waarom bellen met je moeder gezond is

doorFleur De Backerop 06/09/2021

Even mama bellen. Want moeders weten altijd raad. En ze vindt het natuurlijk fijn als je aan haar denkt. Maar bellen met je mama is ook gezond, blijkt uit onderzoek. Het werkt stressverlagend, terwijl het knuffelhormoon oxytocine piekt. Meer zelfs: qua oxytocine-aanmaak staat een telefoongesprek gelijk aan een ontmoeting in levenden lijve. 

Laat ons beginnen met een belangrijke kanttekening: alleen jonge meisjes namen deel aanhet experiment van de universiteit van Wisconsin-Madison. De onderzoekers lieten 68 meisjes tussen de zeven en twaalf jaar oud een stressvolle situatie ervaren: ze moesten vijftien minuten lang onder meer rekensommen oplossen onder toezicht van een panel (van alleen eraan denken worden wij al zenuwachtig). Vervolgens moesten de meisjes ofwel een kwartier lang wachten zonder contact met hun moeder, in levenden lijve met hun mama’s praten, via de telefoon met hun mama’s spreken of sms’en met hun moeders. Daarna analyseerden de onderzoekers de hoeveelheid cortisol en oxytocine. Cortisol is beter bekend als het stresshormoon, terwijl oxytocine het knuffelhormoon wordt genoemd. Oxytocine speelt een belangrijke rol bij moederbinding, vriendschappen en in de liefde. 

Het oxytocine-niveau was bij de meisjes die konden praten met hun mama veel hoger. Elkaar sms’jes sturen of whatsappen bood daarentegen geen soelaas. Maar wat helemaal opvallend is: er was geen verschil tussen de groep die hun mama in het echt hadden gezien en zij die enkel met haar hadden gebeld. Daaruit concludeerden de onderzoekers dat het de stem van mama is die het ‘m doet. “Er werd altijd vanuit gegaan dat er voor de aanmaak van oxytocine bij sociale binding fysiek contact nodig was”, vertelt biologisch antropoloog Leslie Seltzer, die het onderzoek leidde. “Maar uit het onderzoek komt duidelijk naar voren dat de stem van je mama hetzelfde effect kan hebben als een knuffel.”