Interview: Stefanie (29) leed aan baarmoederhalskanker als gevolg van het HPV-virus

2 op de 5 vrouwen heeft nog nooit over het HPV-virus gehoord

doorNele Annemansop 13/09/2017

Tachtig procent van alle vrouwen raakt vroeg of laat besmet met het humaan papillomavirus (HPV). Het is dus zeker niets om je over te schamen. Integendeel! Door erover te praten help je het taboe te doorbreken én de kennis over HPV te vergroten. Dat is hard nodig. Want uit een nieuw Belgisch onderzoek blijkt dat bijna twee op de vijf meisjes nog nooit hebben gehoord over HPV gehoord hebben en dat terwijl een HPV-infectie de voornaamste oorzaak is van baarmoederhalskanker.

Volgens het onderzoek van het farmaceutische labo MSD België heeft 50% van de ondervraagde vrouwen en 25% van de meisjes slechts een beperkte kennis over HPV. Bovendien heeft bijna 40% van de tieners nog nooit over het virus gehoord, hoewel het de oorzaak is voor 9 op de 10 baarmoederhalskankers. In België wordt jaarlijks bij ongeveer 693 vrouwen baarmoederhalskanker vastgesteld. Er bestaan een 100-tal verschillende types humaan papillomavirussen, waarvan de meeste ongevaarlijk zijn maar er zijn ook bepaalde hoog-risico types die kankers kunnen veroorzaken. De respondenten lijken niet op de hoogte te zijn dat HPV verschillende kankers kan veroorzaken zoals anuskanker, vulvaire en vaginale kanker, alsook peniskanker en mond-keelkanker. Velen weten ook niet dat HPV heel erg besmettelijk is. Het virus wordt namelijk niet doorgegeven via sperma of bloed, maar via huidcontact tijdens seksuele betrekkingen. Condooms bieden bovendien geen volledige bescherming tegen HPV. Vrouwen die nog maar pas seksueel actief zijn, worden dus het meest blootgesteld aan besmettingsgevaar.

Risico’s op HPV gerelateerde kanker verminderen dankzij vroegtijdige opsporing en vaccinatie

Uit de enquête blijkt dat 1 op de 3 respondenten het bestaan van het vaccin tegen HPV niet kent en dat 1 op de 10 jonge meisjes zelfs niet weet of ze al dan niet gevaccineerd is. Het vaccin verkleint nochtans het risico op baarmoederhalskanker met 90%. Bovendien vermindert het ook de kans op genitale wratten, een van de meest voorkomende, zichtbare gevolgen van HPV.

Om vrouwen afdoende te beschermen tegen HPV, is het noodzakelijk om de vaccinatie vroeg genoeg toe te dienen, voor het eerste seksuele contact (waarbij ook aanrakingen zonder seksuele betrekking worden gerekend, gezien dit ook tot overdracht van het HPV kan leiden). De meeste baarmoederhalskankers kunnen worden vermeden. Enerzijds door preventief besmetting met het humaan papillomavirus te voorkomen door vaccinatie. Anderzijds, ingeval de baarmoederhals al besmet is, kan men de infectie en de reeds ontstane precancereuze letsels opsporen aan de hand van een uitstrijkje.

Sensibiliseren van jongs af aan is noodzakelijk

Stefanie, 29 jaar, getuigt in deze video over haar ervaring met het papillomavirus

"Pas na een jaar van lichamelijke klachten en gynaecologische controles werd de diagnose gesteld dat ik baarmoederhalskanker had. Ik bevond me reeds in het eindstadium (4) van het HPV-virus met uitzaaiingen toen de ziekte vastgesteld werd. De gynaecologen dachten nog eerder aan een soa dan dat ze zich konden inbeelden dat zo'n jong meisje als ik kanker had. Ik ben teleurgesteld in de seksuele voorlichting die we ontvingen op school: we werden noch geïnformeerd over deze ziekte, noch op de hoogte gebracht van het bestaan van een vaccin. De verantwoordelijkheid voor de bewustwording ligt volgens mij in de eerste plaats bij de docenten, ouders en dokters. Jonge meisjes moeten reeds op jonge leeftijd gesensibiliseerd worden over het HPV-virus en het vaccin. Alleen door vaccinatie, preventieve screening en opvolging kan baarmoederhalskanker vermeden worden."