Nieuws onder de loep: is het huishouden doen even gezond als sporten?

doorNele Annemansop 23/10/2020

‘Stofzuigen is het nieuwe joggen’, lazen we in tal van media. Nieuw onderzoek toont namelijk aan dat vijf keer per week een halfuur huishoudelijke taken doen evenveel gezondheidsvoordelen biedt als sporten: 25% minder kans op vroegtijdig sterven en 20% minder kans op een hartziekte. Maar klopt dat nieuws wel?

Waar komt dit nieuws vandaan?

Een internationale onderzoeksgroep wilde nagaan of niet-recreationele vormen van lichamelijke inspanningen ook gunstig zijn voor het hart, en of ze het risico op vroegtijdige sterfte door hartziekte kunnen verminderen. In dat onderzoek waren meer dan 130.000 mensen uit 17 landen betrokken. Aan de hand van de antwoordformulieren werden deelnemers in drie categorieën ondergebracht: minder dan 150 minuten matige inspanning per week, tussen 150 en 750 minuten en meer dan 750 minuten. Onafgezien van de aard van de fysieke inspanning (werk of vrije tijd) bleken mensen die minstens 3 uur per week matig intensief actief waren 22% minder kans te hebben op hartziekten en 28% minder risico te lopen op vroegtijdige sterfte.

De onderzoekers besluiten dat minstens drie uur matig intensief bewegen per week gunstig is voor de gezondheid, waarbij het niet uitmaakt om welke vorm van bewegen het gaat.

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

De studie heeft een aantal beperkingen: de resultaten zijn gebaseerd op vragenlijsten en schattingen van personen over de tijd dat ze fysiek actief zijn, wat niet erg nauwkeurig is. Er werd wel rekening gehouden met een aantal mogelijke beïnvloedende factoren, zoals roken en gewicht, maar niet met andere, zoals eten. Voedingsgewoonten hebben ongetwijfeld ook een vinger in de pap.

Minstens drie uur per week bewegen aan een matig intensieve activiteit spenderen weinig mensen aan stofzuigen of ramen lappen. Matig intensief betekent dat je hartslag omhoog gaat en je lichtjes gaat zweten, en dat geldt zeker niet voor alle huishoudelijke klussen. Je moet al stevig poetsen om dat doel te bereiken. Eerder onderzoek hierover kwam tot de tegenovergestelde conclusie, namelijk dat huishoudelijk werk niet kan vergeleken worden met een sportinspanning, omwille van de lagere intensiteit. Het hangt er maar van af hoe fel je met borstels en zeemvellen te keer gaat.

Conclusie

Dat huishoudelijke taken net zo goed zijn als sport, zoals deze studie suggereert, is niet echt duidelijk, omdat de taken zeer verscheiden zijn en ander onderzoek dit tegenspreekt. Veel hangt af van hoe intens je poetst en hoe lang je dat volhoudt. Overigens gaat het dan alleen over taken die je hartslag verhogen en je lichtjes doen zweten. Maaltijden bereiden, afwassen, strijken … vallen hier dus al buiten.

Bron: Gezondheid en Wetenschap