Nieuws onder de loep: verlagen enkele glazen wijn per week het risico op diabetes?

doorNele Annemansop 29/08/2017

Uit een nieuwe Deense studie blijkt dat matig gebruik van alcohol het risico op diabetes mogelijk vermindert. Maar klopt dat nieuws wel? Wij zochten het voor je uit.

Het onderzoek

De Deense onderzoekers bekeken enquêtes over levensstijl die 70.551 Denen hadden ingevuld in 2007 en 2008. Deze groep had geen diabetes op het moment van de enquête, was niet zwanger, en had de vragen over drinkgewoonten uitgebreid ingevuld. De onderzoekers zochten vervolgens in het Deens Nationaal Diabetesregister hoeveel mensen van deze ruim 70.000 Denen in 2012 type 1 of type 2 diabetes hadden ontwikkeld. Het bleek te gaan om 859 mannen en 887 vrouwen. Vervolgens werden de drinkgewoontes geanalyseerd waaruit het risico werd berekend op diabetes. De onderzoekers vonden dat drie tot vier keer per week een glas drinken het risico op diabetes bij mannen verminderde met een factor 0,73 en bij vrouwen met een factor 0,68. Voor grotere volumes alcohol konden de onderzoekers geen link vinden met diabetes. Hun conclusie luidt dus dat matig drinken het risico op diabetes mogelijk licht vermindert.

Hoe moet we dit nieuws interpreteren?

Het onderzoek is weinig overtuigend met heel wat hiaten. Zo werd de alcoholconsumptie maar een keer bevraagd tijdens de enquête, zijn dergelijke antwoorden altijd subjectief (vaak gaat het om onderschattingen) en kan de consumptie wisselen in de tijd (wat vaak het geval is, afhankelijk van levensgebeurtenissen en omstandigheden). De onderzoekers hadden weinig informatie over andere leefgewoonten, waaronder eetgewoonten, met mogelijk een nog grotere impact op het diabetesrisico. Bovendien worden type 1 en type 2 diabetes in dit onderzoek gewoon samengevoegd, terwijl het over twee verschillende aandoeningen gaat. De duur van de opvolging is ook beperkt: slechts vijf jaar.

Kortom, deze studie kan niet aantonen dat matige alcoholconsumptie het risico op diabetes vermindert. Belangrijker voor het (type 2) diabetesrisico is de gehele levensstijl: eten, drinken, bewegen, gewicht …

Bron: Gezondheid en Wetenschap