Gezond en gelukkig leven begint hier en nu

Abonneer

Nieuws onder de loep: veroorzaakt lightfrisdrank overgewicht?

doorNele Annemansop 05/08/2017

In de strijd tegen overtollige kilo's kiezen alsmaar mensen voor lightfrisdrank in plaats van gesuikerde. Nieuw Canadees onderzoek stelt echter dat ook de zoetstoffen in lightfrisdrank overgewicht veroorzaken, maar klopt dat nieuws wel? Wij zochten het voor je uit.

Het onderzoek

Canadese onderzoekers zetten in een nieuwe overzichtsstudie met meta-analyse de meest recente onderzoeken over het effect van zoetstoffen op onze gezondheid op een rijtje. Daarvoor baseerden ze zich op zeven klinische studies (1.003 deelnemers) enerzijds en op dertig opvolgonderzoeken (405.907 deelnemers) anderzijds. Uit de klinische studies blijkt dat zoetstoffen tot een kleine, maar niet significante daling leiden van het lichaamsgewicht. De opvolgonderzoeken tonen daarentegen een ander resultaat. Daaruit blijkt dat er een positief verband bestaat tussen het gebruik van zoetstoffen (onder de vorm van lightfrisdranken) en het lichaamsgewicht. Hoe meer lightfrisdranken, hoe groter de kans op overgewicht. Daarnaast bleek het gebruik van lightfrisdrank ook de kans op een te hoge bloeddruk, suikerziekte en hart- en vaatziekten te verhogen.

Conclusie

De schijnbaar tegenstrijdige resultaten tussen de klinische studies en opvolgonderzoeken bevestigen dat het effect van zoetstoffen op ons lichaam complexer is dan eerst gedacht. Maar bij het interpreteren van de resultaten mag niet uit het oog verloren worden dat de klinische studies gemiddeld slechts zes maanden duurden. Die tijd is allicht te kort om belangrijke negatieve effecten op het lichaamsgewicht en de kans op diabetes en hart- en vaatziekten aan te tonen. Opvolgonderzoeken hebben als voordeel dat ze over langere tijd lopen en het aantal deelnemers groter is, maar vaak kunnen ze geen oorzakelijk verband aantonen. Op welke manier intensieve zoetstoffen, die geen energie aanleveren, toch een negatief effect kunnen hebben op ons lichaamsgewicht is dus niet duidelijk. Verschillende hypotheses, zoals de redenering dat zoetstoffen je drang naar zoet doen toenemen, doen de ronde maar moeten nog verder onderzocht worden.

Of het gebruik van lightfrisdranken overgewicht veroorzaakt, kan deze studie dus niet aantonen. Wel is duidelijk dat het gebruik van zoetstoffen in frisdranken in plaats van suiker niet volstaat als maatregel om overgewicht en welvaartsziekten te voorkomen of behandelen.