Gezond en gelukkig leven begint hier en nu

Abonneer

Nieuws onder de loep: word je dik van bruiswater?

doorNele Annemansop 14/07/2017

Slechts nieuws voor iedereen die denkt dat bruiswater gezond is want volgens enkele onderzoekers van de Birzeit University in Palestina zou bruiswater een hormoon wakker maken waardoor je geneigd bent om meer te eten en dus dikker wordt. Maar klopt dat nieuws wel? Wij zochten het voor je uit.

Het onderzoek

Het verband tussen frisdrankconsumptie en obesitas is al langer gekend: hoe meer gesuikerde frisdrank iemand consumeert, hoe dikker hij of zij wordt. Andere studies tonen aan dat ook lightfrisdrank de honger aanscherpt en meer doet eten. Dat bracht onderzoekers in Palestina op het idee dat het misschien niet de suiker is, maar wel de prik in de drankjes die meer doet eten. Ze zetten een paar experimenten op om dat te onderzoeken.

Voor het eerste experiment gebruikten ze ratten: de diertjes kregen allemaal hetzelfde voedsel aangeboden, maar kregen vier verschillende dranken: plat water, gesuikerde frisdrank zonder prik, gesuikerde frisdrank met prik of lightfrisdrank met prik. Daarna werden ze uitgebreid onderzocht. De ratten die plat water of frisdrank zonder prik hadden gekregen, wogen aan het einde van het experiment duidelijk minder dan de ratten die drank met prik hadden gedronken. De groep die plat water dronk, nam het minst toe in gewicht. Ratten die prikloze dranken dronken aten duidelijk minder. De onderzoekers stelden vast dat de ratten die prikdrank, water of frisdrank hadden gekregen, hogere concentraties ghreline in het bloed hadden, een hormoon dat de honger doet toenemen.

Aan het tweede experiment deden twintig mannelijke studenten mee: ze aten een licht ontbijt en kregen nadien één van de vier mogelijke drankjes (plat water, gesuikerde frisdrank zonder prik, gesuikerde frisdrank met prik en lightfrisdrank met prik). Dat deden ze verschillende dagen en telkens kregen ze een ander drankje aangeboden, zodat alle deelnemers aan het einde van het experiment alle drankjes hadden genuttigd. Bij hen werden iedere dag bloedstalen genomen en daaruit bleek dat de ghrelineconcentratie (het ‘honger-hormoon’) het hoogst was na het drinken van prik, zowel na bruiswater als na gesuikerde frisdrank. De onderzoekers besluiten dat prik in drank de honger doet toenemen, waardoor je mogelijk meer gaat eten.

Conclusie

De experimenten werden goed opgezet, maar het eerste, met ratten, laat niet toe conclusies te trekken voor mensen. Het tweede onderzoek bij de mannelijke studenten, laat dan weer niet toe om de resultaten te veralgemenen naar een hele populatie. Bovendien werd er in het tweede experiment niet aangetoond dat er een gewichtstoename was, maar alleen dat concentratie ghreline in het bloed steeg na het drinken van dranken met prik. Of dit echt aanzet tot meer eten bij mensen, is niet bewezen. Eetgedrag wordt door zeer veel factoren beïnvloed: sociale, genetische, psychologische, enzovoort. Hoe zwaar de factor ‘hongerhormoon’ doorweegt, is niet bekend, maar dat maakt de bevindingen niet minder interessant. Het zou mogelijk kunnen verklaren waarom mensen die lightfrisdrank drinken toch geneigd zijn meer eten in vergelijking met mensen die plat water drinken. Tot nog toe werd gesteld dat kunstmatige zoetstoffen in lightdranken de honger aanwakkeren, maar het zou dus ook de prik kunnen zijn. Meer onderzoek is nodig om dit te bevestigen.

Kortom, de onderzoekers stelden vast dat zowel bruiswater als frisdrank met prik (light of gewoon) de concentratie aan ghreline, een hormoon dat de honger aanscherpt, doet toenemen. Dat stelden ze vast bij ratten en bij mannelijke studenten. Of je daarom dikker wordt van de prik is niet gezegd, maar dat je iets meer gaat eten, is ook niet uitgesloten.

Bron: Gezondheid en Wetenschap

Een gezonder en gelukkiger leven? Schrijf je in op onze wekelijkse nieuwsbrief