Verdrietig of eerder supergelukkig? Al je emoties spelen zich af in één deel van je hersenen

doorNele Annemansop 04/02/2020

“Life is like a box of chocolates, you never know what you’re gonna get”, dat bewijst Forest Gump nog maar eens. Die film vormt immers het perfecte hulpmiddel om de emotionele verwerking in de hersenen te bestuderen. Welke verrassende ontdekking de onderzoekers deden? Alle emoties en gevoelens blijken zich slechts in een deel van de hersenen af te spelen. 

Voor de studie die verscheen in het tijdschrift Nature Communications werd een groep proefpersonen gevraagd om de aard en de sterkte van hun emoties te melden tijdens bepaalde scènes van de film, zo’n 15 keer in totaal. Die resultaten vergeleken ze met gegevens uit een eerdere studie, waarbij ze met scans de hersenactiviteit van de proefpersonen vastlegden terwijl ze keken naar Forrest Gump.

Wat bleek? Alle gemelde emoties kwamen terug in één hersenregio, de zogeheten temporopariëtale junctie (TPJ), die ongeveer 3 centimeter van de cortex of hersenschors beslaat en ook actiever is bij mensen die beter dromen kunnen onthouden. De scans kunnen bovendien niet alleen gebruikt worden om de emotie van de deelnemers te voorspellen, maar ook de intensiteit van dat gevoel. Dat betekent dus dat het mogelijk is om de emotionele ervaring van een persoon in real time te lezen, enkel en alleen door de TPJ-activiteit in de hersenen te volgen.

Afgezien van het feit dat de onderzoekers nu precies konden voorspellen wat er in de proefpersonen hun hoofd omging, zouden de resultaten ook voor nieuwe inzichten kunnen zorgen bij psychische stoornissen zoals depressie. “Verder onderzoek zou kunnen uitwijzen wat die emoties bijvoorbeeld beïnvloedt, waardoor we een beter inzicht krijgen in allerlei psychische stoornissen”, aldus co-auteur van de studie Pietro Pietrini.