Gezond en gelukkig leven begint hier en nu

Abonneer

Vijf fabels over homeopathie weerlegd

doorBoironop 23/11/2017

Over homeopathie bestaan heel wat hardnekkige misvattingen. Zo wordt de werking door tegenstanders als het effect van een placebo verklaard of wordt beweerd dat het enkel ter behandeling van onschuldige aandoeningen kan worden ingezet. Wij weerlegden vijf fabels over deze alternatieve geneeswijze.

Fabel 1: Homeopathie werkt enkel als je er in gelooft.

Het precieze werkingsmechanisme van homeopathische geneesmiddelen valt nog steeds moeilijk te verklaren, waardoor gemakkelijkerwijze vaak de suggestie gewekt wordt dat een homeopathisch geneesmiddel hetzelfde effect heeft als een placebo. De werking wordt zodoende louter aan het vertrouwen van een patiënt in het middel toegeschreven. Dat klopt echter niet. Baby’s, jonge kinderen en dieren zijn ongevoelig voor enige vorm van psychologische beïnvloeding, maar het heilzame effect van homeopathie is ook bij deze doelgroepen overduidelijk registreerbaar.

Fabel 2: Homeopathie werkt enkel bij onschuldige aandoeningen.

In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, kan homeopathie worden ingezet bij heel veel verschillende klachten. Niet enkel onschuldige acute aandoeningen komen in aanmerking, ook allerhande chronische klachten van zowel fysieke als psychische aard kunnen met behulp van homeopathie verholpen worden. Zo biedt het soelaas bij acute klachten zoals griep en ontstekingen, bij chronische klachten zoals migraine, huidproblemen en allergieën en bij psychische klachten zoals depressies, angsten en gedragsproblemen bij kinderen. Tegenwoordig wordt het trouwens ook steeds vaker aangewend ter ondersteuning van kankerpatiënten om de neveneffecten van chemotherapie en bestraling te verminderen.

Fabel 3: Homeopathische geneesmiddelen gaan niet samen met koffie, munt of alcohol

Vaak wordt aangenomen dat de consumptie van koffie, thee, munt, alcohol en tabak tijdens een homeopathische behandeling af te raden is, maar dat is niet het geval. Er wordt echter wel aanbevolen om homeopathische geneesmiddelen in te nemen in een schone mond, bij voorkeur een half uur voor de maaltijd of een tweetal uur na de maaltijd. Als je deze richtlijnen ook toepast op de consumptie van munt, koffie of alcohol zal de werkzaamheid van het geneesmiddel niet in het gedrang komen.

Fabel 4: Homeopathische granulen mag je niet met je handen aanraken.

Homeopathische granulen mag je wel met je handen aanraken. Vroeger mocht dit niet, omdat de actieve stof zich enkel aan de buitenkant van de korrel bevond. Tegenwoordig zit die in de granule verwerkt, waardoor de werking en kwaliteit niet verloren gaat door contact met de handen. Uit hygiënische overwegingen is het echter beter om de granulentube te gebruiken, aangezien je handen een bron van bacteriën vormen.

Fabel 5: Homeopathie is duur

Homeopathie is helemaal niet zo duur als vaak wordt gedacht. Hoewel de tegemoetkoming voor homeopathische geneesmiddelen bij de verschillende ziekenfondsen varieert, krijg je tegenwoordig bij elke mutualiteit een bepaald percentage terugbetaald. Sommige ziekenfondsen vergoeden zelfs een stuk van de consultatiekosten van homeopathische artsen. Wie vaak gebruik maakt van homeopathie of dat in de toekomst wenst te doen, doet er goed aan om de terugbetalingstarieven van de ziekenfondsen gedetailleerd na te bekijken.