Week van het Hart: hartaandoeningen zijn de grootste doodsoorzaak in België en zo kan je ze voorkomen

doorNele Annemansop 24/09/2018

Hart- en vaatziekten zijn de belangrijkste doodsoorzaak in België, nog voor kanker. Elke dag sterven nog meer dan 100 mensen ten gevolge van een cardiovasculaire aandoening. Daarom organiseert de Belgische Cardiologische Liga de Week van het Hart, een nationale sensibiliseringsactie over de preventie van hart- en vaatziekten om mensen te stimuleren zorg te dragen voor hun hart en slagaders.

“In de context van de vijftigste verjaardag van de Belgische Cardiologische Liga moeten we, ondanks de belangrijke diagnostische en therapeutische vooruitgang in de cardiologie, niet vergeten dat preventie nog steeds het belangrijkste element is van een significante en duurzame vermindering van cardiovasculaire ziekte en sterfte. Het opsporen van risicofactoren, een betere beheersing ervan en het betrekken van de patiënt zijn onze prioriteiten", aldus dokter Freddy Van de Casseye.

Cardio-cerebrovasculaire aandoeningen zoals een hartinfarct, cerebrovasculair accident (CVA) en perifeer vaatlijden hebben vaak dezelfde oorzaken. Daarom gelden ook dezelfde preventieadviezen.

1. Je bloeddruk meten

Een hoge bloeddruk is een bezwarende factor. Daarom is het goed idee om hem regelmatig te (laten) meten. Je bloeddruk bedraagt het best 140/90 mmHg. Van een hoge bloeddruk is sprake als een van die twee waarden of beide hoger zijn dan 140 of 90. Herhaalde metingen zijn nodig om de diagnose te bevestigen.

2. Je cholesterolgehalte (LDL) kennen

En binnen de aanbevolen waarden houden:

- gering of matig cardiovasculair risico: < 115 mg/dl.

- Hoog cardiovasculair risico: < 100 mg/dl.

- Hartpatiënt: < 70 mg/dl.

3. Je bloedsuikergehalte meten

En meteen maatregelen nemen als dat hoger is dan de aanbevolen waarden.

4. Gezond en gevarieerd eten

Eet vooral veel fruit, groenten, granen, peulvruchten, vis en schaaldieren en minder vlees, boter, sauzen, zoetigheden, gebak, kant-en-klare gerechten ...

5. Een gezond lichaamsgewicht behouden

Om na te gaan of je een gezond gewicht hebt, hou je het best rekening met je BMI en buikomtrek. Je Body Mass Index (BMI) berekenen, dat is je gewicht in kilogram gedeeld door je lengte in meters in het kwadraat. Een normaal gewicht zit tussen de 20 en 25, overgewicht tussen 25 en 30 en zwaarlijvigheid boven de 30. Er is sprake van zwaarlijvigheid als de buikomtrek groter is dan 80 cm bij vrouwen en 94 cm bij mannen.

6. Elke dag bewegen en een sport beoefenen

5 dagen per week 30 minuten matige lichaamsbeweging is al genoeg.

7. Niet roken

Stoppen met roken verkleint meteen de risico’s van een hartaandoening en een cerebrovasculair accident. Roken blijft de grootste risicofactor. Stoppen met roken is dus een absolute must! Raadpleeg je huisarts voor een diagnose en voor professionele hulp om te stoppen met roken.

Prof. Dr. Bharati Shivalkar: “Voor mij zijn twee pijlers erg belangrijk: beweging en gezondheidswijsheid. Op vlak van beweging laat een recente bevolkingsstudie (Lancet Global Health, 4/9/2018) zien dat meer dan 1,4 miljard mensen wereldwijd fysiek inactief zijn. Landen met hoge inkomens (37% mannen en 42% vrouwen) zijn twee keer meer inactief vergeleken met landen met een middelhoog en een laag inkomen. Regelmatige lichamelijke inactiviteit verhoogt het risico op hart- en vaatziekten, vele soorten kanker, diabetes en geestelijke gezondheidsproblemen. Daarnaast wil ik het belang van Health Literacy of gezondheidswijsheid benadrukken: tot 80% van de hart- en vaatziekten zijn te voorkomen door preventieve maatregelen. Daarom is het belangrijk om verantwoordelijkheid te nemen voor uw eigen gezondheid. Begrijp en gebruik de informatie over preventieve maatregelen om rationele gezondheidskeuzes te maken en zelfzorg te verbeteren.”