Kinderen die geboren worden met keizersnede toch geen hoger risico op obesitas

doorNele Annemansop 16/12/2019, laatst bijgewerkt op 09/12/2019

Kinderen die met een keizersnede op de wereld worden gezet, hebben op volwassen leeftijd vaker te kampen met overgewicht. Dat was het verdict uit eerdere studies. Maar die mythe wordt nu ontkracht door een nieuwe grootschalige studie.

Keizersnedes komen steeds vaker voor. Zo beviel in 1990 amper 6,7% van de mama’s in spe met een keizersnede, terwijl dat in 2014 al 19,1% was. Door die toename, zijn ook het aantal studies naar de gevolgen op het kind enorm gegroeid. Zo blijkt uit verschillende studies dat een keizersnede het risico op astma, verschillende allergieën én obesitas vergroot. Maar in tegenstelling tot wat al jaren door verschillende onderzoeken beweerd wordt, hebben kinderen die geboren worden met een keizersnede niet meer kans om als volwassene obesitas te krijgen. Tot die bevinding kwamen enkele wetenschappers van het Karolinska Instituut in Zweden en die gepubliceerd werd in het tijdschrift PLOS Medicine. Vele kleinere studies vonden eerder wel een verband, maar bij die onderzoeken zou geen rekening gehouden zijn met andere factoren die de resultaten kunnen beïnvloeden. Bovendien kon er nooit echt een oorzakelijk verband aangetoond worden.

Voor het onderzoek werden de gegevens van bijna 100.000 18-jarige mannen verzameld. Ze werden verdeeld in 3 categorieën: degenen die geboren zijn via een natuurlijke bevalling, via een gekozen keizersnede of een niet-gekozen keizersnede.

Uit die gegevens bleek dat 5,5% en 5,6% van de mannen die respectievelijk via een gekozen en niet-gekozen keizersnede geboren werden zwaarlijvig waren op volwassen leeftijd. 4,9% van de mannen die via een natuurlijke bevalling het leven zagen waren op 18-jarige leeftijd zwaarlijvig. Werden echter andere factoren die een belangrijke invloed hebben op het gewicht zoals het BMI van de moeder voor de zwangerschap, de zwangerschapsduur, diabetes, verhoogde bloeddruk en al dan niet roken bij de moeder uitgesloten, bleek dat de bevallingsmethode geen significante rol speelde bij het risico op obesitas bij het kind.

“We hebben geen sluitend bewijs gevonden dat een keizersnede het risico op obesitas bij het kind vergroot”, vertelt Daniel Berglind, onderzoeker bij het Department of Global Public Health van het Karolinska Institutuut. “Op welke manier een vrouw bevalt, draagt dus niet bij aan de wereldwijde obesitas-epidemie. Het BMI van de moeder voor de zwangerschap was daarentegen de belangrijkste indicator voor obesitas bij het kind”, besluit Berglind.