Zo laat je je kind slapen

doorLynn Guillaumeop Invalid date

Haalt jouw kind alle truken uit de kast om toch maar niet te moeten gaan slapen? Wees gerust, je bent niet alleen. Heel wat ouders liggen wakker van het slaapprobleem van hun kind. Onze kinderpsychologe weet raad.

Niets is zo erg als te weinig slaap’, zegt kinderpsychologe Hilde Van Durme van De Spreekkamer. ‘Ouders van een slechte slaper zitten vaak echt met de handen in het haar. Slapen heeft met loslaten en ontspanning te maken. Bij volwassenen is het net zo: door te slapen laat je de dag los. Van die ontspannen sfeer valt bij gezinnnen met slechte slapers meestal nog weinig te bespeuren. 

De eerste vier maanden

De aanpak van slaapproblemen hangt in eerste instantie af van de leeftijd van je kind. ‘Tot vier maanden hebben de meeste baby’s hulp nodig om te kunnen slapen’, benadrukt Hilde Van Durme. ‘Hun brein is nog niet voldoende ontwikkeld om zichzelf te troosten of te kalmeren. Jonge baby’s hebben behoefte aan jouw aanwezigheid en aan lichamelijke warmte om tot rust te komen. Daarbij komt dat hun maag nog te klein is om acht uur aan een stuk te kunnen slapen. Hebben ze honger, dan worden ze wakker.’ Wat dan met die wonderverhalen over droombaby’s die al na enkele weken doorslapen? ‘Daar spiegel je je het best niet aan. Ze zijn eerder uitzondering dan regel. Koester geen onrealistische verwachtingen. Die eerste periode gaat onvermijdelijk gepaard met onderbroken nachten. 

Neemt je kind de nacht voor de dag? Dan kan het helpen om tijdens de dutjes overdag wat meer licht in de slaapkamer te laten. Je kind leert zo stilaan het verschil tussen dag en nacht herkennen.’

Vierminutenregel

Vanaf de leeftijd van vier à vijf maanden is je baby stilaan wel in staat om zichzelf tot rust te brengen. De kinderpsychologe: ‘Je kind ontwikkelt zijn ‘innerlijke object’: een gevoel van veiligheid, een ‘ouder in zijn hoofdje’. Het leert manieren aan om zichzelf te sussen zonder daarvoor mama of papa in levenden lijve nodig te hebben: op een tutje zuigen, aan een doekje prutsen... Sommige kinderen hebben het nodig om even wat te wenen vooraleer ze in slaap vallen. Ze huilen niet uit groot verdriet maar om te ontladen. Huilen heeft een functie: het dient om stress en spanningen te ventileren. Als ouder herken je op den duur ook het gehuil van je baby. Er is niets mis mee om je kind even te laten wenen zodat het zelf in slaap kan vallen, maar het is natuurlijk ook niet de bedoeling dat het op den duur volledig overstuur is. In dat opzicht vind ik de vierminutenregel een handig hulpmiddel. Je wacht dan vier minuten vooraleer je naar je kind toe gaat. Dat geeft je de tijd om even stil te te staan en écht te luisteren naar het gehuil in plaats van je baby meteen uit bed te halen. Gaat het om wat gesnik dat je kind gerust alleen aankan? Of neemt het huilen toe en heeft het nood aan jouw geruststelling?’

Vermijd uitstelgedrag

Peuters en kleuters kunnen meester zijn in het slapengaan nog wat uit te stellen. ‘Nog één verhaaltje en dan flink slapen, klinkt het vaak’, zegt Hilde Van Durme. ‘Maar hoe doe je dat eigenlijk, ‘fink slapen’? Slapen is iets dat vanzelf gebeurt wanneer je helemaal ontspannen bent. Je kan je kind niet dwingen om te slapen. Precies daarom voelen ouders zich zo machteloos wanneer hun kind niet wil slapen. Je kan je kind wel leren om flink te gaan slapen: niet nog vijf keer om water of een extra verhaaltje vragen ... Probeer met gezond verstand paal en perk te stellen aan uitstelgedrag. Kinderen voelen heel goed aan hoe ze hun ouders meekrijgen. Bij slaapproblemen is er altijd sprake van een samenspel tussen ouders en kind. Dat verklaart trouwens ook waarom moeilijke slapers buitenshuis vaak wél goed slapen. Het slapengaan gaat dikwijls met heel wat discussie gepaard, terwijl er echt niet over onderhandeld hoeft te worden. Een stevig kader én voorspelbaarheid zijn belangrijke basisvoorwaarden voor een goed slaappatroon. Een kind moet zelf in slaap leren vallen binnen de structuur die jij als ouder schept. Verwittig zoon of dochter op voorhand wanneer het bijna bedtijd is en zorg voor een vast slaapritueel: tandenpoetsen, pyjama aan, verhaaltje lezen ... en dan gaat mama naar beneden.’ Hoewel ze het niet altijd graag toegeven, hebben jonge kinderen nog veel slaap nodig. ‘Baby’s slapen makkelijk zestien uur per etmaal en voor kleuters is het klokje rond slapen een goede richtlijn’, verduidelijkt de kinderpsychologe. ‘Ouders zeggen me weleens dat hun kind erg actief is en voldoende heeft aan acht uur slaap. Die hyperactiviteit wijst vaak net op oververmoeidheid. Natuurlijk heb je kinderen met een hoger energieniveau dan anderen, maar vaak houden zulke kinderen zichzelf voortdurend in overdrive, net omdat ze zo moe zijn. Je doet er dan goed aan de structuur aan te passen en je kind een uurtje vroeger in bed te leggen. Je kind kan de klok nog niet lezen, dus ook daarover hoef je heus niet te onderhandelen.’

Wat met nachtmerries?

Monsters onder het bed, nachtmerries ... kunnen je kind uit zijn slaap houden. Hilde Van Durme: ‘Vooral rond de leeftijd van drie jaar zijn dat veelgehoorde klachten. Dromen zijn een manier om ervaringen van overdag te verwerken. Heeft je kind vaak last van nachtmerries? Ga dan na of er een logische verklaring voor is. Ingrijpende gebeurtenissen zoals een verhuis of een nieuwe school kunnen aan de basis liggen. Natuurlijk ga je naar je kind toe als het een nachtmerrie heeft. Misschien moet je het even uit die nare droom halen omdat het te veel in paniek raakt? Of vindt je kind zelf weer de nodige rust door het stilletjes te sussen of even in de kamer te blijven?’ Monsters in de kamer pak je op dezelfde manier aan. ‘Erken de angsten van je kind en probeer het gerust te stellen, maar ga niet alle hoeken van de kamer controleren. Er is altijd wel een hoekje waar jij niet bijkan en daar zit het vast. Bovendien bevestig je met je zoektocht dat er misschien een monster zit. Monsters bestaan, in het hoofd van je kind. Probeer je kind niet te overtuigen van het tegendeel. Kiezen voor de makkelijkste oplossingen - je kind in jouw bed leggen, een extra verhaaltje ... - is evenmin een goed idee. Vaak worden zulke ‘oplossingen’ op den duur een deel van het slaapprobleem. Begrip en structuur gaan hand in hand. Als je kind ziek of overstuur is omdat er iets ergs gebeurd is, is het natuurlijk een ander verhaal. In zulke gevallen kan het je kind een veilig gevoel geven om dicht bij jou te slapen, maar dan komt het initiatief van jou.’

Oplossen doe je overdag

Voor voldoende structuur zorgen, een vast bedritueel inlassen, niet onderhandelen ... De theorie klinkt logisch en haalbaar, maar als je kind het gewoon is om zijn wil door te drijven, is het niet altijd evident om het tij te doen keren. Je moet bovendien al over een ijzersterk geduld beschikken om na tig keer ‘Ik wil nog iets vertellen’ niet boos uit te vallen tegen je kind. ‘Slaapproblemen los je overdag op, niet ’s nachts’, zegt de kinderpsychologe. ‘Probeer rustig te blijven en schakel je partner in als je je geduld dreigt te verliezen. Denk samen na over hoe jullie met jullie moeilijke slaper kunnen omgaan, wat een redelijk tijdstip is om naar bed te gaan ... De volgende dag kan je het onderwerp ter sprake brengen bij je kind. Maak duidelijk dat zo’n gedrag echt niet door de beugel kan. Kinderen houden van duidelijkheid, met enige kordaatheid (geen kwaadheid) is heus niets mis. Daarnaast kan je ook je eigen aanpak wat bijsturen. Kleuters willen vaak ‘groot zijn’. Het kan helpen om je kind te erkennen in dat verlangen. Of je kan hem wijzen op het gedrag dat bij een groot kind zoals hij past. ‘Grote jongens blijven in hun bed liggen’. Zorg daarnaast voor een goede afwisseling tussen activiteiten en rustmomenten. Bij peuters is een ritme van activiteit-rust-slapen-eten erg belangrijk. Slaapt je kind? Laat het dan ook slapen. Vaak worden kinderen wakker gemaakt om nog snel naar de winkel te gaan of uit vrees dat het ’s nachts niet zal willen slapen. Maar een kind moet zelf een goed slaappatroon aanleren.’ En ook kleuters hebben nood aan voldoende rust. Tablets en televisie mogen dan wel handige hulpmiddeltjes lijken om je kinderen rustig te houden, ze maken het in hun hoofd allesbehalve stil. ‘Kinderen nemen prikkels heel intens op. Tv-programma’s en tablets laten gigantisch veel informatie los op je kind. Het vergt behoorlijk wat inspanning om al die input op te nemen, te verwerken en begrijpen. Daar worden kinderen niet rustig van. Natuurlijk is er niets mis met je kind af en toe voor tv te zetten, en grotere kinderen kunnen af en toe ook wel-eens op de iPad, maar voor het slapengaan ben ik er geen voorstander van. Net zoals ik het geen goed idee vind om na een drukke schooldag nog allerlei grootse activiteiten in te plannen om toch wat ‘qualitytime’ door te brengen. Na een intense vergadering of sportsessie wil je toch ook even tot rust komen vooraleer je in je bed kruipt? Bij kinderen is het net zo. Je hoeft heus niet alle registers open te trekken om iets leuks met je kind te doen. Even samen in de zetel zitten en naar z’n verhalen luisteren, samen een boekje lezen of een spel spelen is ook een waardevolle manier van samenzijn, en ideaal om je kind net voor bedtijd tot rust te brengen.’