Gezond en gelukkig leven begint hier en nu

Abonneer

Weet jij wat je kind online uitspookt?

doorAnn Willemsop 12/06/2017

Vlaamse ouders denken te weten wat hun kroost online uitspookt. Helaas bewijst onderzoek dat het tegendeel vaak waar is.

Een studie* peilde bij 357 Vlaamse gezinnen naar het online gedrag van jongeren. Telkens vulden een jongere tussen 13 en 18, de vader en de moeder een vragenlijst in. Apart, zodat de antwoorden zo weinig mogelijk beïnvloed werden. We pikken er enkele frappante resultaten uit. 

Hoe lang is je kind online?

Ongeveer 1 op de 3 jongeren is op een typische weekdag zeker 1 tot 2 uur online. 20% van de jongens en 10% van de meisjes surft meer dan 4 uur per dag. Verrast of toch niet? Wacht maar, het komt nog.

Check jij de Facebookpagina van je kind?

Je zou niet de enige zijn, heel wat ouders houden hun kinderen tijdens hun online activiteiten in de gaten. Uit nieuwsgierigheid of is het een beschermende reflex? Dat valt moeilijk uit de testresultaten af te leiden.

• Ongeveer 7 op de 10 moeders en 6 op de 10 vaders zijn op Facebook bevriend met hun kind.

• 28% van de moeders en 12% van de vaders bekijkt vaak tot zeer vaak de profielpagina van de kinderen.

• 44% van de moeders en een derde van de vaders logt weleens in op de profielpagina van hun kind.

Had je meer of minder verwacht? Het internet is het nieuwe Wilde Westen, je kan het ouders niet kwalijk nemen dat ze hun kroost willen beschermen. Al rijst dan natuurlijk de vraag: wat met de privacy van ons nageslacht? En wat met ons vertrouwen in onze kinderen, we hebben hen toch goed opgevoed, ze kennen toch de gevaren van internet? Daarvan is althans 74% van de moeders en 66% van de vaders overtuigd. Terecht? Lees vooral verder.

Wat doet je kind online echt?

Hoe denken ouders dat hun kinderen zich online gedragen? En hoe gedragen jongeren zich echt online? De studie legt enkele pijnpunten bloot.

• 15% van de ouders beseft dat hun kind vriendschapsverzoeken van onbekenden aanvaardt. Terwijl meer dan de helft van de jongeren dat weleens doet.

• Meer dan 10% van de jongeren heeft via sociale media persoonlijke informatie doorgegeven aan mensen die ze nog nooit ontmoet hadden.

• 27% van de jongens en 6% van de meisjes kijkt soms tot zeer vaak naar pornografische filmpjes.

• 42% van de jongens en 25% van de meisjes kijkt soms tot zeer vaak naar gewelddadige filmpjes. Maar minder dan 10% van de ouders is daarvan op de hoogte.

• 29% van de jongeren bespreekt problemen die ze online ervaren vaak tot altijd met hun moeder. Terwijl 75% van de moeders gelooft dat dit vaak tot altijd gebeurt. 

Onze kinderen gedragen zich online dus toch niet zo voorzichtig als we dachten. En het is niet omdat er weinig over problemen gepraat wordt, dat die er niet zijn. Tijd voor actie, dachten de Gezinsbond en Child Focus. Samen lanceren ze de website www.veiligonline.be waarop scholen, verenigingen maar ook jij als ouder informatie en advies kan vinden over hoe je het beste kan omgaan met nieuwe media in je gezin. Hoe werkt parental control? Kan je een chatroom beveiligen? Hoe reageer je op cyberpesten? De site geeft heldere antwoorden en handige tips & tricks.

* ‘Jongeren Online!’, een studie van het Kenniscentrum Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen van de Odisee Hogeschool, i.s.m. Universiteit Antwerpen en Gezinsbond