Gezond en gelukkig leven begint hier en nu

Abonneer

Zo wapen je je kind tegen pesten

doorNele Annemansop 21/02/2017

Nog tot en met vrijdag 24 februari loopt de Vlaamse week tegen Pesten. In de Vlaamse scholen wordt namelijk gemiddeld één leerling op de vijf gepest. Daarom delen we graag onze tips hoe jij als ouder je kind kan leren omgaan met anders zijn.

Iedereen is anders en omgaan met verschillen is verrijkend, maar soms ook moeilijk. Kinderen groeien op in een maatschappij waarin veel diversiteit is. Daarom is het zinvol om hun van jongs af aan te leren dat respect en verdraagzaamheid de sleutels zijn om op een positieve manier om te gaan met verschillen en dus met elkaar. Want iedereen is toch anders, niet? Maar wie er anders uitziet, wie zich anders gedraagt of wie andere ideeën heeft, lijkt een groter risico te lopen om gepest te worden. Dat klopt vaak, maar niet altijd. Soms wordt anders zijn juist als cool bekeken. Het zit hem dus niet in het anders zijn, maar in hoe anderen ermee omgaan.

Zo leer je je kind omgaan met anders zijn:

• Filosofeer er samen over
Op onze aarde wonen acht miljard mensen en die zijn allemaal anders. Zelfs bij identieke tweelingen of dubbelgangers kan je verschillen vinden. En toch leidt anders zijn tot angst, pesten, racisme, discriminatie en soms zelfs tot oorlog. Alleen door respect te hebben tegenover mensen die anders zijn, zal je die enge gevolgen kunnen vermijden. Kinderen zijn ruimdenkend, dus is het zinvol om met hen te praten over anders zijn. Voer een gesprek met je kinderen over anders zijn en hoe ze daarmee kunnen omgaan. Mogelijke vragen kunnen zijn: is iedereen anders? Op welke manieren kan je anders zijn? Zou je graag anders zijn? Ben je bevriend met iemand die anders is? ...

• Maak een affiche
Maak samen met je kinderen een affiche rond de thema’s ‘respect’, ‘verdraagzaamheid’ en ‘anders zijn is oké’. Ze mogen creatief aan de slag gaan met slogans, tekeningen, collages ... Het is de bedoeling dat ze duidelijk maken dat zij respect hebben en niemand willen uitsluiten omdat hij of zij anders is.

• Laat je kinderen dubbelgangers zijn voor een dag
Daag je kinderen uit om eens een hele dag met elkaar als dubbelgangers op te trekken. Aan de hand van kleding en accessoires proberen ze er zo goed mogelijk hetzelfde uit te zien. Probeer het ook zelf eens met je partner. Dat zullen je kinderen heel leuk vinden. Op het einde van de dag kan je het experiment bespreken. Vonden ze het leuk om een dubbelganger te hebben of te zijn? Hoe verschillen jullie van elkaar? Wat is het verschil tussen innerlijk en uiterlijk? Hebben dubbelgangers hetzelfde innerlijk? ...

• Kijk eens samen met je kinderen in de spiegel
Kijk samen met je kinderen in een grote spiegel. Wat zien ze? Hoe zien ze zichzelf en de rest van het gezin? Wat zijn de verschillen of gelijkenissen? Wat zouden ze graag zien in de spiegel?