Gezond en gelukkig leven begint hier en nu

Abonneer

Converseren kan je leren: 5 vuistregels voor vragenstellers

doorRedactieop 17/08/2022

Akkoord, vragen staat vrij. Maar niets irritanter dan een kleurloos kruisverhoor. Wil jij betere gesprekken voeren, thuis en op het werk? Ontdek de kracht van goed luisteren, jezelf af en toe de mond snoeren en vooral: virtuoze vragen.

1. ‘Goede vragen zetten mensen aan tot nadenken en dat ze nadenken, zie je aan hun houding en gelaatsuitdrukking: ze leunen achteruit en slaan hun ogen op, alsof ze op het plafond naar antwoorden zoeken.’

2. Toon zelf geen angst of onzekerheid als je een vraag stelt. Verantwoord je vragen ook niet. ‘Mag ik u een vraag stellen?’ Nee. ‘Ik heb misschien een indiscrete vraag voor u.’ Nee, dank u! Gebruik nooit verkleinwoordjes. ‘Mag ik u een vraagje stel- len?’ Zeker niet! Denk eraan om zelf ook niet aan je gezicht te komen of aan je neus te krabben, terwijl je een vraag stelt: het verzwakt je boodschap’

3. ‘Wees niet bang voor stilte. Het is precies de bedoeling van een topvraag dat je je gesprekspartner tot denken aanzet. Ter- wijl iemand diep nadenkt, spreekt die niet.’

4. ‘Probeer met je vragen altijd naar onderliggende behoeften te peilen. Gebruik daarbij één vraag per keer. Dus niet: ‘Wat vind je zo leuk aan deze sport en waarom?’

5. ‘Tot slot: denk tijdens de voorbereidingsfase na over de mo- gelijke flow van een gesprek. Voorzie dus een vervolgvraag voor elk mogelijk antwoord ’

Meer lezen? Ons septembernummer ligt nu in de winkel!