Gezond en gelukkig leven begint hier en nu

Abonneer

Oef! Relativeren kan je echt leren

doorLieve Claeysop 17/08/2020

Wordt elke mug bij jou al snel een olifant en zorgen (mogelijke) problemen voor eindeloos getob? Dan mis je waarschijnlijk de vaardigheid om te relativeren. Hoog tijd om het te leren! En dat doe je zo.

* Confronteer jezelf met je gedachten
Maar liefst 85 procent van ons denken gebeurt automatisch. Als iets je erg bezighoudt, schrijf dan eens op wat er allemaal door je hoofd speelt. Vaak zal je een cascade-effect ontdekken in je notities: dit is gebeurd, dus nu zal dat volgen; en als dat gebeurt, zal het weer dat veroorzaken ... Trek op je blad vervolgens een dikke streep naast de waterval van gevoelens en gedachten, en vraag je af hoe het nog zou kunnen verlopen? Je gedachten zwart op wit op papier zien staan, kan heel verhelderend werken. Het kan je helpen om te leren inzien dat niet elke gedachte die spontaan bij je opduikt ook echt zal uitkomen, en dat is een eerste stap in de richting van relativeren.

* Leef je in
Verplaats je eens in de denkwereld van iemand die wel goed kan relativeren en stel jezelf de vraag hoe die persoon op een bepaalde situatie zou reageren mocht hij of zij ze meemaken. Zou die persoon ook in zak en as zitten, of zou hij of zij het probleem op een andere manier bekijken en aanpakken? Deze oefening leert je de zaken die je overkomen meer vanop een afstand bekijken. Als je een tegenslag hebt, dan kan je soms het gevoel krijgen dat er een soort van koepel over je heen gezet werd en alleen die ene negatieve gebeurtenis nog telt. Door vanop een afstand naar je probleem te kijken en even uit je gevoel te stappen, zal je sneller inzien dat het allemaal wel meevalt. Om die reden kunnen we trouwens veel makkelijker relativeren wat een ander overkomt dan wat we zelf meemaken: we zitten dan niet verstrikt in allerlei gevoelens.

* Hou een positief dagboek bij
Daarin schrijf je de dingen die je goed aangepakt hebt neer. Als je je verdrietig voelt, is het heel moeilijk om je blije gebeurtenissen te herinneren. Op zo'n moment helpt het om de positieve situaties opnieuw te lezen. Schrijf daarom elke dag drie activiteiten op waarvan je vindt dat je ze goed aangepakt hebt of waarin je je succesvol voelde. Dat hoeft niets spectaculairs te zijn, het kan iets kleins zijn zoals 'Ik heb lekkere soep gemaakt'. Zo'n positief dagboek kan voor een evenwicht tussen positieve en negatieve gevoelens helpen zorgen.

* Zie de humor in van wat je overkomt
Niets helpt beter relativeren dan humor. Bij humor haal je een voorval uit z'n context en plaats je het in een andere, waardoor het grappig wordt. Dit is ook een manier om afstand van iets te leren nemen en in te zien dat het toch niet zo erg is. Ook de situatie overdrijven kan helpen. Ben je volop aan het piekeren? Vergroot het dan eens uit: 'Straks valt ook de regering nog door wat mij overkomt'. Zo zal je makkelijker inzien dat het allemaal wel zo'n vaart niet zal lopen. Bovendien heeft humor een directe invloed op je gemoedstoestand: het maakt je lichter.

* Slaap er een nachtje over
Geen advies dat vaker gegeven wordt dan dit, maar dat gebeurt wel met reden. Door er een nachtje overheen te laten gaan, geef je jezelf de kans om uit de draaikolk van emoties te stappen en de dingen opnieuw met een nuchtere kijk te overzien.

* Plaats je situatie eens in een ruimere context
Vraag jezelf eens af hoe belangrijk wat je nu overkomt nog zal zijn over pakweg zes maanden? Veel kans dat jouw onoverkomelijke probleem eigenlijk van een voorbijgaande aard is.