Gezond en gelukkig leven begint hier en nu

Abonneer

Niet je lichaamstaal, maar je hartslag bepaalt of je je aangetrokken voelt tot iemand

doorRoxanne Wellensop 14/12/2021

Waarom voel je met de ene persoon een romantische klik, en met de andere absoluut niet? Een nieuwe studie toont aan dat dat alles te maken heeft met je hartslag. Niet je mooie ogen of leuke lach doen een ander voor je vallen. Wel het vermogen van jullie harten om op hetzelfde tempo te kloppen. Romantisch hé?

Je zou niet denken dat zweethandjes je meest sexy eigenschap zijn, maar niets is minder waar. De aantrekkingskracht tussen twee mensen valt af te lezen van het gelijklopen van hun hartslag en de elektrische geleiding van de huid. Dat blijkt uit een onderzoek van psycholoog Eliska Prochazkova van het Leiden Institute for Brain and Cognition, gepubliceerd in onderzoeksblad ‘Nature Human Behaviour’. 

Blind date

Prochazkova onderzocht samen met haar team hoe het gevoel van romantische verbinding tot stand komt tijdens blind dates. Hun veronderstelling? Aantrekkingskracht, een klik, tussen twee mensen uit zich in lichaamstaal, zoals het spiegelen van elkaars houding, oogcontact en gelach. Niets bleek minder waar.

De onderzoekers bouwden ‘dating cabins’ op verschillende evenementen, waaronder het populaire festival Lowlands. Honderdveertig heteroseksuele, single jongeren kwamen op blind date. Iedereen werd strak in de gaten gehouden met verschillende apparaten: een eye-trackingbril die hun oogbewegingen registreerde, maar ook opnam hoe ze lachten en zich gedroegen tegenover hun partner. En sensoren die hun hartslag controleerden en hun huidgeleiding in kaart brachten, door te peilen hoe de transpiratie op hun vingers veranderde. 

Vervolgens moesten de jongeren verschillende keren tijdens de date aangeven hoe aantrekkelijk ze elkaar vonden: meteen nadat ze elkaar zagen, nadat ze even hadden gepraat, en nadat ze elkaar twee minuten in de ogen hadden gekeken.

Synchronisatie op dieper niveau

Wat bleek? “De harten van een paar dat zich tot elkaar aangetrokken voelde, synchroniseerden”, zegt Prochazkova. “Steeg de hartslag van de een, dan steeg de hartslag van de ander. Daalde de hartslag van de een, dan daalde die bij de ander ook. De elektrische geleiding van de huid volgde hetzelfde patroon. Blijkbaar groeit de aantrekkingskracht tussen datingpartners als er ook een synchronisatie plaatsvindt op dit dieper niveau.”

Maar wat maakt nu dat sommige harten synchroniseren, en andere harten niet? “Dat komt door iets wat wij micro-expressies noemen”, weet de onderzoekster. “Heel kleine signalen die niet met het blote oog zichtbaar zijn. Denk aan minuscule knipperingen met de ogen. Omdat je deze micro-expressies onbewust bij een ander waarneemt, voel je je goed. Je merkt dat hij of zij je op een emotioneel niveau begrijpt. Hierdoor stijgt je hartslag.”

Zichtbare lichaamstaal voorspelt de aantrekkingskracht tussen mensen dus niét. Zo maakten vrouwen in het onderzoek veel gebruik van dat soort signalen, in de vorm van gebaren en glimlachen. Mannen staarden juist meer naar de vrouwen: ze keken langer naar de gezichten, ogen en lichamen. “Maar geen van die signalen voorspelde hoezeer iemand zich aangetrokken voelde tot iemand anders.” Het waren de onzichtbare, interne signalen zoals hartslag en huidgeleiding die dat bepaalden.

De studie is de eerste die aantoont dat het vermogen om op fysiologisch niveau te synchroniseren met een partner, een belangrijke voorspeller is van seksuele aantrekkingskracht.