1 op 6 gepensioneerden krijgt onbewust een hartaanval

doorLien Buyckop 05/09/2012

Meer dan een kwart van de gepensioneerden werd het slachtoffer van een hartaanval, zo blijkt uit nieuw onderzoek. Opvallend is vooral dat dit bij één op zes gebeurde zonder dat hij of zij het besefte. Want hoewel een hartaanval intens en rampzalig kan zijn, is het soms subtieler. Met een algemene pijn in de borststreek bijvoorbeeld, iets wat vooral voorkomt bij vrouwen.

Op het eerste gezicht lijkt dat niet echt een probleem, maar dat is het wel. Mensen die een hartaanval krijgen, hebben namelijk een grotere kans op een tweede én een verhoogd risico om vroeger te sterven. Bovendien brengt een hartaanval ook onvermijdelijk schade toe aan het hartweefsel, dat daardoor afsterft of niet in staat is om op de juiste manier te functioneren.

17 procent
Met behulp van MRI-scanners zochten Amerikaanse wetenschappers naar bewijzen voor een hartaanval bij 936 IJslandse vrijwilligers tussen 67 en 93 jaar. Ongeveer 10 procent van hen wist dat ze in het verleden een hartaanval hadden gekregen.

De MRI-scans legden echter ook een bijkomende 17 procent bloot die ooit te maken kreeg met een hartaanval. Ongeveer één op de zes gepensioneerden was zich dus niet bewust van het hartinfarct. "Daardoor is het voorkomen van een hartaanval bij oudere mensen hoger dan voordien werd aangenomen", zegt onderzoeksleider dr. Erik Schelbert.

Vervolgens werden de vrijwilligers gemiddeld 6,4 jaar gevolgd, om het verband tussen een hartaanval en het sterftecijfer bloot te leggen.

De wetenschappers stelden vast dat 17 procent van degene die nooit een hartaanval hadden in die periode stierven. Het sterftecijfer bij degene die wel een hartinfarct kregen, was echter veel groter. Van degene die weet hadden van hun hartaanval, stierf 33 procent. Bijna een verdubbeling dus.

Hoger sterftecijfer
Ook degene die niet beseften dat ze ooit een hartaanval kregen, bleven niet gespaard van een hoger sterftecijfer. 28 procent van hen stierf in de bestudeerde periode. Het is dus niet omdat je de hartaanval niet voelt, dat je geen verhoogd risico loopt op sterfte.

Een groot probleem is dat deze mensen geen medicijnen nemen om cardiovasculaire problemen te voorkomen, zoals cholesterolsyntheseremmers of medicijnen die de bloeddruk verlagen.