6 karaktertrekjes die je langer doen leven

doorElke De Pourcqop 09/07/2012

Om langer te leven wordt vaak de nadruk gelegd op levensstijlkeuzes: niet roken, niet te veel drinken of vet eten, voldoende slapen, groenten en fruit eten, bewegen... maar persoonlijkheid kan ook helpen. Deze zes karaktertrekjes houden je langer in leven.

1)    Zorgvuldig & nauwgezet
Zowel tijdens de kindertijd als tijdens de volwassenheid is de mate waarin iemand zorgvuldig en nauwgezet te werk gaat een goede voorspeller voor een lang leven. Zorgvuldigheid en nauwgezetheid worden geassocieerd met andere eigenschappen: voorzichtig, verantwoordelijk, zuinig, persistent en met oog voor detail.

Waarom leven zij langer? Howard S. Friedman and Leslie R. Martin van The Longevity project argumenteren dat ze zich beter verzorgen, risico's vermijden en gezonde relaties aanknopen.

2)    Lachebekjes
Het kan zo deugd doen, lachen tot het pijn doet. En het verlengt je leven, zo bleek uit een onderzoek van Albert Einstein College of Medicine en Yeshiva University.

3)    Sociaal netwerk
Hechte banden met familie, vrienden of buren doen de kans op overleving met 50 procent toenemen. "We nemen onze relaties veel te vanzelfsprekend. Een beetje zoals vissen die het water niet opmerken. Maar we hebben ze nodig en ze doen worden voor ons, psychologisch en fysiek."

4)    Optimistisch
Hoewel onlangs nog beweerd werd dat pessimisme ons ook gelukkiger kan maken, blijkt optimisme op lange termijn toch meer voordelen te hebben. Omdat je blijft proberen, je opties openhoudt, het niet te snel opgeeft en niet te veel moeilijkheden maakt of hindernissen opwerpt voor jezelf.

5)    Geluk
Gelukkige mensen leven langer... of sterven toch minder snel. Dit gold verrassend genoeg ook bij mensen met chronische ziekten. Wie er dus in slaagt iets te maken van zijn of haar leven, ondanks beperkingen, leeft ook langer.

6)    Extravertie
Bij een onderzoek bij nazaten van honderjarigen (lang leven zit meestal in de familie), bleek dat ze hoog scoorden op extravertie, en weinig kans hadden op neurotisch gedrag. De reden? Ze gaan efficiënter om met stress, maken meer vrienden en zorgen beter voor zichzelf.  

Gelukkig maar, mét vrienden, veel gelach en vertrouwen in de toekomst lijkt een lang leven alvast veel aantrekkelijker dan zonder!