Aseksualiteit: liever geen seks, schat!

doorRedactieop 01/05/2008

Wat is het?
Aseksualiteit betekent dat iemand zich nooit seksueel aangetrokken voelt tot mensen van het andere of zelfde geslacht, geen seksuele relatie nastreeft en ook niet kan genieten van seks. Een andere term die soms gebruikt wordt, is non-libidoisme (afwezigheid van libido).
Aseksuelen kunnen zich wel emotioneel dichtbij iemand voelen maar missen het verlangen om hun gevoelens via seksuele handelingen te uiten. Zij hebben het gevoel tegen zichzelf in te gaan wanneer zij toch seks hebben. Sommige aseksuelen (niet allemaal) worden nooit verliefd en staan afkerig tegenover iedere vorm van intimiteit.

Komt het vaak voor?
'Geen zin' in seks komt veel voor. Het is in relaties heel normaal dat de één soms wil vrijen en de ander niet. Meestal los je zo'n situatie op door wat geven en nemen. Maar als iemand nooit zin heeft in seks, kan er sprake zijn van aseksualiteit.
Omdat er nog weinig wetenschappelijk onderzoek werd verricht naar aseksualiteit bestaat er nog niet veel informatie over. Uit een onderzoek in Engeland (Bogaert, 2004) blijkt dat ongeveer één procent van de bevolking aseksueel zou zijn. Het betreft zowel mannen als vrouwen.

Wat zijn de symptomen?
Aseksualiteit kenmerkt zich door het ontbreken van seksuele gevoelens. Een aseksueel heeft vrijwel nooit seksuele fantasieën en voelt evenmin behoefte aan zelfbevrediging. Er kunnen af en toe wel gevoelens van opwinding zijn, maar er is geen drang om hier iets mee te doen. Het zien van seksuele of erotische afbeeldingen roept geen lustgevoelens op.

Wat zijn de oorzaken?
Omdat aseksualiteit nog niet uitvoerig werd onderzocht, is nog niet bekend wat het veroorzaakt. Wel is geweten dat seksueel verlangen om allerlei redenen afwezig kan zijn of verdwijnen, zoals:
- Traumatische ervaringen zoals een incestverleden of verkrachting
- Hormonale stoornissen
- Een partner die meer behoefte heeft aan seks en te veel op vrijen aandringt waardoor een gevoel van dwang ontstaat. Hierdoor kan iemand het contact met de eigen seksuele verlangens kwijtraken.
- Afwezigheid van psychische intimiteit
- Pijn bij het vrijen
- Bijwerking van bepaalde medicatie
- Depressie, stress of ziekte
De vraag of aseksualiteit moet gezien worden als een stoornis (die om een oplossing vraagt) of veeleer moet beschouwd worden als een normale seksuele geaardheid - vergelijkbaar met homoseksualiteit - blijft nog altijd voor veel discussie zorgen.

Waar kan je terecht?
Een poging om in België een zelfhulpgroep voor aseksuele personen op te richten, is enkele jaren geleden mislukt. Er bestaat wel een internetgemeenschap AVEN (Asexual Visibility and Education Network) en een Nederlandstalig forum: Aseksueel Voorlichtings- en Educatie Netwerk: www.asexuality.org/du. Ook partners van aseksuele personen kunnen hier terecht.

Door Caroline Stevens
Goed Gevoel, april 2008