Ben jij hooggevoelig?

doorRedactieop 16/05/2012

Helemaal van de kaart door één onvriendelijk woord. Totaal uit balans door drukte, lawaai en fel licht. Als hooggevoelige komt de buitenwereld overweldigend op je af, op een manier die andere mensen dikwijls niet begrijpen.

Wat is hooggevoeligheid?
Elke dag komen er massaal veel prikkels op ons af. De meeste mensen kunnen deze enorme hoeveelheid filteren, maar door een sterker ontwikkeld centraal zenuwstelsel neem je als hooggevoelige álle prikkels in je op. Je kan niet selecteren. Als HSP (Hoog Sensitief Persoon) merk je daardoor meer subtiele nuances op in lichaamstaal en voel je makkelijk stemmingen aan. Je bent zintuiglijk gevoeliger. In vergelijking met anderen heb je meer tijd nodig om alle indrukken te verwerken. Als HSP raak je sneller overprikkeld en daardoor makkelijk overstuur. Vijftien à twintig procent van de mensen is hooggevoelig. Het komt even vaak voor bij mannen als bij vrouwen. Hooggevoeligheid is geen ziekte, maar een karaktertrek. Uiteraard kunnen ook niet-hoogsensitieve mensen gevoelig en empathisch zijn, maar als HSP ben je zo intens gevoelig dat het moeilijk is je af te grenzen.

Kenmerken van hooggevoeligheid:
Ieder mens is uniek. Dat geldt ook voor hooggevoeligen: zij verschillen onderling heel vaak van elkaar. Toch zijn er een aantal kenmerken die vaak voorkomen bij een HSP:

- Je voelt erg goed stemmingen, emoties en noden van andere mensen aan.
- Je merkt subtiele signalen, details en nuances op die anderen niet merken.
- Je bent zintuiglijk gevoelig en houdt niet van fel licht, sterke geluiden, scherpe geuren.
- Je bent gevoelig voor spanning en alle vormen van geweld.
- Je droomt en fantaseert veel en denkt veel na.
- Je denkt vaak na over de diepere zin van het leven.
- Je bent graag bezig in je eigen tempo.
- Je houdt van stilte en rust.
- Je hebt een gevoelig lichaam.

Hier ben jij goed in:
- Je hebt een groot inlevingsvermogen.
- Je bent zorgzaam.
- Je intuïtie is goed ontwikkeld.
- Je bent een harde en toegewijde werker.
- Je merkt snel problemen op én ziet mogelijke oplossingen.
- Je leeft zorgvuldig en met aandacht.
- Je hebt een rijk gevoelsleven en veel oog voor schoonheid.
- Je voelt dieren en planten aan.
- Je bent creatief en hebt een brede interesse.
- Schoonheid en kunst raken je diep.

Dit zijn je valkuilen:
- Je verliest je makkelijk in de emoties van iemand anders. Daardoor kan je soms geen onderscheid maken tussen jouw gevoelens en die van de ander.
- Je bent bang om anderen te kwetsen en daardoor kan je moeilijk 'nee' zeggen.
- Je laat je makkelijk leegzuigen door mensen die een beroep doen op jouw inlevingsvermogen.
- Onvriendelijke opmerkingen maken je erg van streek.
- Je perfectionisme vraagt soms erg veel van jou.
- Je angst om iets verkeerd te doen of niet te slagen, maakt soms dat je helemaal niets meer doet.
- Je functioneert minder goed in groepen en houdt niet van drukte.
- Je bent gevoelig voor chronische vermoeidheid, grote stemmingswisselingen, depressies en verslavingen.

Als je kind hooggevoelig is:
Een hooggevoelig kind dat wordt begrepen, gesteund en gewaardeerd, hoeft geen problemen te ondervinden van zijn hooggevoeligheid. Integendeel: het staat later vaak sterker in het leven. Hoe kan je als ouder je hooggevoelige kind helpen?

- Creëer een veilige thuissituatie.
- Geef ruimte om emoties te uiten.
- Respecteer het kind in zijn behoefte aan privacy.
- Vermijd overprikkeling en beperk de prestatiedruk waaraan het kind wordt blootgesteld.
- Moedig het aan, maar toon ook respect en begrip voor wat moeilijk is voor het kind.
- Respecteer het eigen tempo van het kind, vooral in nieuwe situaties.
- Probeer je kind niet te overbeschermen.
- Bouw voldoende rust en ontspanning in.
- Geef veel liefde en bevestiging om het zelfvertrouwen te stimuleren.
- Wees positief en aandachtig.
- Wees oprecht en liefdevol in je communicatie.
- Informeer je over hooggevoeligheid.
- Zorg als ouder ook goed voor jezelf.

Meer informatie en tips vind je in 'Mijn kind is hooggevoelig', Ilse Van den Daele & Linda T'Kindt (Lannoo, € 19,99)

Leestips:
'Hoog Sensitieve Personen. Hoe blijf je overeind als de wereld je overweldigt', Elaine N. Aron (Archipel)
'Groeien als HSP. Je gids in groeiproces (Eigen publicatie HSP Vlaanderen)
'Leven met hooggevoeligheid. Van opgave naar gave', Susan Marletta-Hart (Ten Have).

HSP Vlaanderen
HSP Vlaanderen is de Vlaamse Vereniging voor Hooggevoelige Personen. Deze organisatie wil hooggevoeligen en hun omgeving informeren, ondersteunen en begeleiden. Daarnaast wil zij in de samenleving meer begrip creëren voor HSP. HSP Vlaanderen organiseert ontmoetingsavonden, voordrachten, kampen voor hooggevoelige kinderen en gespreksplekken voor jongeren.
Meer info? www.hspvlaanderen.be

Door Martine Verbraeken
Goed Gevoel, april 2012