"Borstkankerscreening redt dubbel zoveel vrouwen als het schaadt"

doorLynn Formesynop 13/09/2012

Het nut van screening werd de laatste jaren meermaals in vraag gesteld en verschillende experten onderstrepen vooral de gevaren verbonden aan x-stralen. Toch zou preventief kankeronderzoek dubbel zoveel vrouwen redden als het schaadt. "De voordelen van borstkankerscreening wegen veel zwaarder door dan de risico's", dat is de conclusie van een grootschalige studie op vijf miljoen vrouwen uit verschillende Europese landen.

Het grootste risico blijft een verkeerde diagnose, met overbodige operaties en chemo tot gevolg. Op 1.000 vrouwen die gedurende 20 jaar borstkankerscreeningen ondergaan, worden gemiddeld 4 foutieve diagnoses gegeven. Tegelijkertijd worden binnen diezelfde groep dames ook telkens 9 levens gered. In het Verenigd Koninkrijk alleen al gaan meer dan 1,6 miljoen vrouwen regelmatig op controle. Omgerekend op 20 jaar, is dat goed voor 14.400 geredde levens.

Voordelen wegen door
"Dit is de enige grootschalige review van borstkankerscreeningen in Europa. Voor elke foutieve diagnose worden twee vrouwen gered. Het is goed nieuws dat de voordelen van screening veel zwaarder wegen dan de risico's", getuigt professor Stephen Duffy van de Londense School of Medicine.

"Het is een zeer gedetailleerd, indrukwekkend onderzoek dat de wijdverspreide gedachte ondersteunt dat borstkankerscreening levens redt door tumoren in een vroeg stadium op te sporen", besluit Chris Askew van Breakthrough Breast Cancer.