De handdruk als begroeting: met uitsterven bedreigd?

doorLien Buyckop 23/05/2012

Het begroeten met een handdruk van vrienden, familie en kennissen, is stilaan aan het uitsterven. Of dat is toch wat een nieuw Brits onderzoek beweert. Zij stelden vast dat meer dan de helft al een knuffel, kus of een andere manier van begroeting verkiest. Maar zal de handdruk ook echt verdwijnen?

Er zijn verschillende redenen voor de overgang van handdruk naar kus of knuffel. Eén op vijf vindt een handdruk te formeel, terwijl bijna een kwart die begroeting ziet als een verouderd vertoon van mannelijkheid. Eén op 12 vindt zo'n handdruk dan weer onhygiënisch, aangezien een 'gewone' hand ongeveer 150 bacteriën bevat.

Context
Bijna de helft van de 1.003 ondervraagden in de enquête van zeepbedrijf Radox gebruikt dan ook een alternatieve manier van begroeten. Bijna één derde kiest voor een stevige knuffel, terwijl 16 procent een kus op de wang verkiest. 42 procent zegt zelfs nooit een handen te schudden bij vrienden

Toch blijkt de handdruk in andere contexten wel nog gepast te zijn. Zo vindt 87 procent een handdruk de beste keuze op werkgebied, terwijl 73 procent handen schudt bij een eerste kennismaking.

"Het is een zeer formeel gebaar", legt psychologe dr. Jane McCartney uit. "Je houdt je arm stijf en op een afstand. Het is alsof je zegt: ik ben beschikbaar, maar alleen in bepaalde omstandigheden."

"Een begroeting met een kus of knuffel is heel wat vriendelijker. Bovendien zijn dat de vormen die we tegenwoordig te zien krijgen op internet en televisie. Alle celebrities begroeten elkaar met een dubbele kus."

Uitsterven?
Toch denkt de psychologe niet dat de handdruk snel zal uitsterven, want veel mensen hebben het moeilijk met te veel lichamelijk contact.

De jongste generatie lijkt het daar echter minder moeilijk mee te hebben. "Het gebaar is vooral afhankelijk van je leeftijd. Hoe ouder, hoe meer geneigd we zijn om een handdruk te verkiezen. Maar het valt nog af te wachten wat de jongere generaties zullen doen. Misschien zullen ze uiteindelijk ook teruggrijpen naar de traditionele handdruk."