De kansen & valkuilen van nieuw samengestelde gezinnen

doorRedactieop 01/01/2011

Bijna een kwart van onze gezinnen is nieuw samengesteld. Twee op de drie van die gezinnen mislukken, vaak binnen de drie jaar. 'Bij iemand gaan inwonen die al kinderen heeft, is een even grote verbintenis als met iemand trouwen', stelt Jos Willems.

Hij schreef een leidraad voor geslaagd stiefouderschap. Voormalig schooldirecteur Jos Willems (78) is vader van drie kinderen en had twee langdurige relaties waarin hij stiefvader was. De eerste keer van een dochter, de tweede keer van een zoon.

Veel problemen heeft hij tijdens zijn stiefvaderschap niet gekend. Als schooldirecteur werd hij echter vaak geconfronteerd met problemen die teruggingen op moeilijke gezinssituaties na slecht geregelde scheidingen. En ook in zijn naaste omgeving zag hij hoe het (stief)ouderschap na scheidingen niet goed aangepakt werd, en wat voor serieuze gevolgen dat kan hebben voor zowel kinderen als (stief)ouders. In zijn boek 'Een nieuw gezin, een nieuwe kans' probeert hij daarom stiefouders met een tiental richtlijnen of overwegingen op de juiste weg te zetten. 'Eigenlijk komt het hierop neer: wees gewoon niet te veel ouder als je een goede stief- of plusouder wil zijn. De begrippen 'moeder' en 'vader' zijn zo zwaar beladen en roepen zoveel verwachtingen op voor alle betrokkenen, dat het gewoon om moeilijkheden vragen is als je te veel die rol wil opnemen. Een goede bemiddelaar zijn, dat is volgens mij de beste ambitie. Neem in het begin een zo klein mogelijke rol op binnen het nieuwe gezin, en wacht tot ze je vragen ommeer.'

1. Probeer op een zo netjes mogelijke manier te scheiden
Jos Willems: 'Er is maar één ding dat zou moeten spelen in het zo netjes mogelijk uit elkaar gaan: het belang van de kinderen. Het beste uitgangspunt om het gesprek over de verblijfsregeling aan te pakken is volgens mij het aandeel dat beide ouders aan de opvang van de kinderen besteedden vóór de scheiding. Wie toen al weinig tijd had om voor de kinderen te zorgen, zal dat na de scheiding ook niet hebben. Als de afkeer voor jouw nieuwe partner groot is, probeer dan een periode in te lassen waarin je je leven met de kinderen en dat met de nieuwe partner gescheiden houdt. Zo toon je je goede wil. Probeer die wachttijd ook als iets positiefs te zien: zo krijg je de kans om ten aanzien van de kinderen in het reine te komen met de nieuwe relatie. Als het enigszins kan, probeer dan de kinderen in de ouderlijke woning te laten wonen.

Er gebeurt al zo veel in hun levens dat hun vriendjes en vertrouwde school in de buurt hebben hen beter kan doen voelen in deze turbulente periode. Voor diezelfde reden is het ook een goed idee dat de andere ouder niet te ver uit de buurt gaat wonen. Kies ook het juiste moment om de kinderen in te lichten: de tijd voordat een van beiden de gemeenschappelijke woning verlaat, is het meest raadzaam. Benadruk daarbij dat zij geen enkele schuld treffen aan deze situatie, en dat ze hun verdriet daarover nooit hoeven weg te stoppen.'

2. Ga niet te snel

'Overleg met je nieuwe partner welke samenlevingsvorm jullie in de eerste fase gaan hanteren: een lat-relatie, apart samenwonen met je partner en kinderen (en ruimte voor jezelf opeisen) of meteen bij het gezin intrekken. Bij iemand gaan inwonen die al kinderen heeft, is een even grote verbintenis als met iemand trouwen.

Maak in ieder geval goede afspraken - bijvoorbeeld wat betreft bedtijd, tv-kijken en computergebruik, maar ook qua opleiding en school - terwijl je intussen de omgang tussen de kinderen en beide ouders zo veel mogelijk tracht te normaliseren: geen enkel kind is er gebaat bij dat het na de scheiding het contact met een van beide ouders verliest. Probeer gelegenheden te creëren om de kinderen zachtjesaan te leren kennen: tijdens het avondeten, tijdens een gemeenschappelijke vakantie... Een degelijke voorbereiding op het leven in een nieuw samengesteld gezin is het mooiste cadeau dat je jezelf en je partner kan geven.'

3. Vermijd irreële verwachtingen

'Probeer in het begin zo veel mogelijk je emoties aan de kant te schuiven en je eigen onhaalbare verwachtingen te ontmaskeren. 'Mijn partner en ik, wij hebben dezelfde verwachtingen over ons nieuwe gezin', denkt men vaak, maar ís dat wel zo? Verwacht de ouder dat de stiefouder een fundamentele rol in het nieuwe gezin zal spelen? En zo ja, welke rol dan? Die van medeopvoeder? Die van stille kracht op de achtergrond tot de kinderen het huis uit zijn? Als plusouder moet je ook beseffen dat je je partner altijd zal moeten delen met de kinderen, en zelfs aanvaarden dat zij geregeld op de eerste plaats zullen komen.'

4. Blijf praten

'Praten, onderhandelen, compromissen sluiten, goed luisteren: als plusouder word je een volleerd communicator. Niet te snel beoordelen, de oorzaak al eens bij jezelf zoeken, je eigen standpunt niet te snel aan een ander opleggen: als je het al niet deed, leer je het in sneltempo in je nieuwe gezin. Niet te snel je waarneming door een oordeel vervangen is cruciaal: 'Hij is weer slechtgehumeurd' is een oordeel, geen waarneming. Als het echt misloopt, en ook in andere gevallen, dan kan het geweldloze communicatiemodel van de Amerikaanse communicatiespecialist Rosenberg helpen. Eerst waarnemen (dat je kind tijdens het eten geen woord zegt), dan het gevoel dat dat bij je oproept omschrijven (je bent ongerust of voelt je onmachtig), dat vertalen in een behoefte (je wil weten wat er aan de hand is), en ten slotte een verzoek formuleren (je vraagt aan het kind of er iets hapert).'

Uit Goed Gevoel december 2010, door FLOW