De smaak van water

doorRedactieop 31/12/2007

We moeten water drinken horen we almaar, liefst 1,5 liter tot 2 liter per dag. Maar is elk water geschikt? Waarom verschilt 'mineraalwater' van merk tot merk en welk soort water is het meest geschikt voor mij?

De smaak van water wordt in hoofdzaak bepaald door de hoeveelheid mineralen en oligo-elementen. Voor leidingwater kan die smaak verschillen van regio tot regio. Je kan de smaak van het leidingwater zelf een beetje aanpassen door het te filteren, te koelen of een beetje citroen toe te voegen.
Bij mineraal- en bronwater hangt de basissmaak sterk af van de grond waarmee het in aanraking is geweest, en van de tijd dat het in die grond vertoefd heeft. Vulkanisch gesteente bijvoorbeeld, bevat veel magnesium, sulfaten, ijzer en koolzuur. Afzettingsgesteente bevat veel zouten en kalk.
Sulfaat en magnesium maken het water een beetje bitter en mineraalachtig. Natrium en chloride geven het water een ziltige smaak. Calcium maakt water hard. De combinatie van magnesium met calcium heft de bittere smaak van de magnesium dan weer enigszins op.
Water met een laag mineraalgehalte is vrij smaakloos of wordt als 'zacht' omschreven. Toch vinden sommige mensen precies dit water 'zwaar op de maag' liggen.

Nitraten en nitrieten
Het nitraat- en nitrietgehalte is de grootste zorg voor de waterzuiveringsmaatschappijen en producenten van flessenwater. Deze stoffen komen via de landbouwindustrie in het oppervlakte- en grondwater.
Nitraten zijn op zich niet giftig, maar bij de omzetting in het spijsverteringsstelsel van nitraat tot nitriet kunnen kankerverwekkende stoffen worden gevormd. Baby's die te veel nitriet binnenkrijgen kunnen de gevreesde blauwziekte krijgen, een vorm van zuurstofgebrek die tot verstikking kan leiden.
Wettelijk mag drinkwater niet meer dan 50 mg nitraat per 100 ml bevatten, en dat lukt ook. Voor zwangere vrouwen en zuigelingen is nog meer voorzichtigheid geboden: zij drinken best geen water dat meer dan 10 mg nitraat per liter bevat.

Wel of geen fluor?
Hoewel fluor een belangrijk rol speelt bij het ontstaan van cariës, kan een overdaad aan deze stof ook nadelen hebben. Daarom is fluor sinds 2003 geschrapt uit de lijst van stoffen die aan voeding mogen worden toegevoegd. Kies water dat niet meer dan 1 mg fluor per liter bevat.

'Plat' of bruisend ?
De bubbels in bruisend water zijn kleine CO2-gasbelletjes. Die kunnen van nature in het water aanwezig zijn, of ontstaan door toevoeging van koolzuurgas. Koolzuurgas is een kleur- en reukloos gas dat een zwakzure, prikkelende smaak heeft. Het verschil tussen natuurlijk bruisend mineraalwater en spuitwater kan je zien aan de vorm en de grootte van de belletjes: fijne bubbels die in rijtjes opstijgen wijzen op natuurlijk gas, 'kunstmatig' spuitwater geeft grote gasbellen die één voor één opstijgen.

Hard of zacht?
Of water 'hard' is of 'zacht' wordt bepaald door de hoeveelheid calcium en magnesium. Hard water is slecht voor huishoudtoestellen, maar niet voor je gezondheid. Een waterontharder heeft overigens alleen zin voor warm water, omdat kalk pas neerslaat boven 60°C.

Door Annemie T'Seyen
(Goed Gevoel, juni 2005)