Een op drie kinderen kampt met stress

doorRedactieop 30/04/2010

Maar liefst 32 procent van de Vlaamse kinderen tussen 10 en 14 jaar lijdt onder stress en angst. Dat blijkt uit een grootschalige pilootstudie van stress-specialist dokter Luc Swinnen bij 1.377 kinderen uit 18 scholen, zo schrijven de Concentrakranten.

"Kinderen zijn een vergeten groep in het onderzoek naar stress, terwijl het net bij hen vaak voorkomt", aldus Swinnen. "Zoals bij volwassenen manifesteert stress bij kinderen zich in verschillende gradaties.

Aangepaste hulp
De lichtere vormen komen even op en verdwijnen weer. Dat zijn reacties op een plotse verandering. In andere gevallen is er sprake van langdurige stress die niet vanzelf overgaat. In de ergste vorm leidt het tot gedragsveranderingen en schoolverzuim. Maar aangepaste hulp blijft dan vaak uit, omdat het stressprobleem niet als dusdanig erkend wordt."

Gezinssituatie
Uit het onderzoek blijkt ook dat meisjes stressgevoeliger zijn dan jongens. Er is eveneens een verband tussen het stressniveau en de gezinssituatie waarin kinderen opgroeien. "Kinderen uit eenoudergezinnen hebben er meer mee af te rekenen", aldus Swinnen. De stressonderzoeker pleit voor gerichte acties bij zowel kinderen, ouders als leerkrachten om het fenomeen ook preventief aan te pakken. (belga/kve)